Wikivir 2018

Ministrstvo za Kulturo bo tudi v letih 2018 in 2019 financiralo korigiranje slovenske leposlovne klasike na Wikiviru. Študente veterane in novince vabim k vpisu med sodelavce na pogovorni strani projekta.
Besedila, ki imajo prednost, kopičimo na začetni strani projekta. S podpisom si rezerviraj samo po eno besedilo hkrati, zlepa jih ne
bo zmanjkalo. Izplačila na stalno študentsko napotnico prek Zveze društev Slavistično društvo Slovenije bodo jeseni, tarifa je 4 evre neto na uro. Navodila so na pogovorni strani projekta, novinci brez prakse za vajo popravite posamezni podlistek (brez nadaljevanj) v Slovenskem narodu 1909 in mi pišite, ko boste gotovi. Popravljene tekste vpisujete v evidenco opravljenih korektur. -- miran hladnik