Začetek vaj pri asist. Luku Horjaku 24. 2. 2020

Vaje bodo potekale od 24. 2. 2020 po naslednjem razporedu:

SL1 Morfologija SKJ:

Vaje bodo potekale v 3 skupinah. O razdelitvi v skupine boste še obveščeni.

1. torek, 13.50–14.35, 2-Tobačna;
2. sreda, 13.50–14.35, 4-Tobačna;
3. sreda, 14.40–15.25, 4-Tobačna.

SL1 Socialne zvrsti SJ:

torek, 12.10–13.45, 2-Tobačna.

SL1 Besediloslovje:

torek, 8.00–9.35, 5-Tobačna.

SL2 Leksikografija:

četrtek, 12.10–13.50, kabinet 210 A. Dogovorili se bomo o terminu izvajanja vaj in poiskali ustrezen prostor.

Prijazen pozdrav,

asist. Luka Horjak