Zbiranje prispevkov za literarni zbornik Cvetka

Študentje slovenistike in primerjalne književnosti pripravljamo izdajo literarnega zbornika Cvetka, ki bo izšel v študijskem letu 2020/21. Sodelujete lahko študentje vseh stopenj, ki obiskujete programa slovenistika in/ali primerjalna književnost. Prispevke pošljite na naslov cvetka.zbirka@gmail.com ter jim dopišite svoje ime, smer in letnik študija.

Rok za oddajo prispevkov je 13. 5. 2020. Veseli bomo vašega sodelovanja!

 

Uredniški odbor revije Cvetka