Znanstvena in strokovna terminologija, vaje – sprememba

Ker se prvotni termin prekriva z obveznim predmetom na Enep, bodo vaje pri Znanstveni in strokovni terminologiji ob petkih ob 8.00 v pred. 4-Tobačna. Začnemo 12. 10. 2018.

Saška Štumberger