Znanstveno besedilo – sprememba predavalnice

Znanstveno besedilo se po novem izvaja na Tobačni. Predvidoma v čitalnici.

20. 11. 2018 je prisotnost na predavanju obvezna.

Mojca Smolej