odd_slika1

Študijski program

Slovenistiko je mogoče študirati enopredmetno ali pa dvopredmetno. Dvopredmetni študij je tudi najpogostnejša študijska oblika na Filozofski fakulteti; skoraj vse smeri na fakulteti je mogoče kombinirati med seboj, nekaj tudi zunaj fakultete (npr. teologija, novinarstvo, politologija). Študentje na slovenistiki izbirajo med pedagoškim in nepedagoškim študijem, prvi dobijo po diplomi naziv profesorja/profesorice slovenščine, drugi pa univeritetnega diplomiranega slovenista/slovenistke.

Bolonjski študijski programi
Prva stopnja

Druga stopnja

Tretja stopnja

Stari študijski programi (vpis do 2008/09)

Na slovenistiki se tudi skupna diplomska dela (npr. v kombinaciji s francoščino) pišejo samo v slovenščini!