Mednarodno sodelovanje

Obvestila o mednarodnem sodelovanju Oddelka za slovenistiko

Na tej strani najdete aktualne dogodke v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na našem oddelku. Stran ureja koordinatorica za mednarodno sodelovanje Oddelka za slovenistiko, red. prof. dr. Mojca Smolej.

e-naslov: mojca.smolej@ff.uni-lj.si

Aktualna obvestila