Mednarodno sodelovanje

Obvestila o mednarodnem sodelovanju Oddelka za slovenistiko

Na tej strani najdete aktualne dogodke v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na našem oddelku. Stran ureja koordinatorica za mednarodno sodelovanje Oddelka za slovenistiko, izr. prof. dr. Mojca Smolej.

Aktualna obvestila