Študijski program

Slovenistiko je mogoče študirati enopredmetno ali pa dvopredmetno. Dvopredmetni študij je tudi najpogostnejša študijska oblika na Filozofski fakulteti; skoraj vse smeri na fakulteti je mogoče kombinirati med seboj, nekaj tudi zunaj fakultete (npr. teologija, novinarstvo, politologija). Po končani prvi stopnji dobijo študentke in študentje strokovni naslov  diplomirani slovenist/diplomirana slovenistka. Študentke in študentje na drugi stopnji slovenistike izbirajo med pedagoškim in nepedagoškim študijem, prvi dobijo po diplomi strokovni naslov magister profesor/magistrica profesorica slovenistike, drugi pa magistrica/magister slovenistike.

Bolonjski študijski programi

Prva stopnja

Druga stopnja

Tretja stopnja

Stari študijski programi (vpis do 2008/09)

Na slovenistiki se tudi skupna diplomska in magistrska dela (npr. v kombinaciji s francoščino) pišejo samo v slovenščini.