Nova fakultetna in oddelčna spletna stran

Od četrtka (17. 9.) naprej ima Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani novo spletno stran (https://www.ff.uni-lj.si/), katere podstran je tudi stran Oddelka za slovenistiko (https://slov.ff.uni-lj.si/). Ta še ni popolnoma pripravljena za samostojno obratovanje, zato zaenkrat in začasno stran slov.si še puščamo pri življenju, a ne za dolgo. Hvala za razumevanje.