doc. dr. Matej Hriberšek

GU: soba 328
– torek, 9.40 – 11.20

Izpitni roki iz Latinske književnosti na Slovenskem:

“Morebitne spremembe ure ali lokacije bodo pravocasno objavljene.
Prijavite se prek študentskega informacijskega sistema najmanj štiri delovne dni pred izbranim rokom.”