red. prof. dr. Hotimir Tivadar

GOVORILNE URE

PONEDELJEK
13.00– – 1. semester kabinet 536 c na Aškerčevi 2, 2. semester na Tobačna 5/2/3 (govorilne ure 17. 2. 2020 odpadejo)

ČETRTEK
12.30– – Kabinet 536 c (Aškerčeva 2)

Med študijskim obdobjem so govorilne ure samo ob četrtkih in po vnaprejšnjem dogovoru po e-pošti.

telefon: 01 241 1312
e-naslov: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si

Do nadaljnjega bodo govorilne ure (razen v času dopustov med 27. 7. in 27. 8.) preko ZOOM-a ob četrtkih ob 12.30 na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw

IZPITNI ROKI 2019/20:

Za predmete na SLOVENISTIKI Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika,
Govorna tehnika, Jezik v gledališču in filmu, Pravorečna in pravopisna norma in fonetične predmete na SURDOPEDAGOGIKI (Pedagoška fakulteta)
:

24. 1. 2020
12. 2. 2020
11. 6. 2020
29. 6. 2020
7. 9. 2020

Za predmete na SLOVENISTIKI Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika,
Javno govorno nastopanje
 in na SLAVISTIKI Pregled opisne slovnice slovenskega jezika (glasoslovje in naglasoslovje), Uporabna slovenščina, Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske književnosti:

12. 2. 2020
11. 6. 2020
29. 6. 2020
26. 8. 2020
7. 9. 2020