izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

GOVORILNE URE

PONEDELJEK
13.00– – Tobačna 5/2/3

ČETRTEK
12.30– – Kabinet 536 c (Aškerčeva 2)

telefon: 01 241 1312
e-naslov: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si

IZPITNI ROKI 2018/19:

Za predmete na SLOVENISTIKI Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika,
Govorna tehnika, Pravorečna in pravopisna norma
:

25. 1. 2019

12. 2. 2019

11. 6. 2019

26. 6. 2019

6. 9. 2019

Za predmete na SLOVENISTIKI Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika,
Javno govorno nastopanje
in na SLAVISTIKI Pregled opisne slovnice slovenskega jezika (glasoslovje in naglasoslovje), Uporabna slovenščina, Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske književnosti:

12. 2. 2019

11. 6. 2019

26. 6. 2019

26. 8. 2019

6. 9. 2019