red. prof. dr. Irena Orel

GOVORILNE URE 2019/2020, kabinet 215:

ZS: sreda, 13.00 do 14.30

PS: sreda, 15.30–17.00

telefon: 01 241 1292
e-naslov: irena.orel@ff.uni-lj.si

IZPITNI ROKI 2019/20

Pisni izpiti

11. 2. , 16. 6., 1. 7., 26. 8., 9. 9. 2020.

Pregled zgodovine slovenskega jezika (1. st., 3. let. D)

Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja (1. st., 3. let. E)

Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja (2. st. 1. let. E, D P, 2. let. NP lit.-kult. – izbirni strokovni predmet)

Samo ustni izpiti (kabinet 215) in vpis ocene seminarske naloge

12. 2., 17. 6., 2. 7., 25. 8. in 8. 9. 2019 po dogovoru.

Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja (2. letnik 2. stopnje, NP jezikoslovna smer)

Poglavja iz zgodovinske slovnice/Poimenovalna tipologija (3. l. E – izbirni strokovni predmet)

Jezikoslovni magistrski seminar (vpis ocene seminarskega dela) – 2. letnik 2. stopnje