red. prof. dr. Irena Orel

GOVORILNE URE 2017/18, kabinet 215:

ZS, PS: torek, 12.00–14.00

PS: 15.30–17.00

telefon: 01 241 1292
e-naslov: irena.orel@ff.uni-lj.si

IZPITNI ROKI 2018/19

Pisni izpiti

 

  1. 2. , 12. 6., 3. 7., 28. 8., 11. 9. 2019 ob 10. uri.

 

Pregled zgodovine slovenskega jezika (1. st., 3. let. D)

Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja (1. st., 3. let. E)

Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja (2. st. 1. let. E, D P, 2. let. NP lit.-kult. – izbirni strokovni predmet)

 

Samo ustni izpiti (kabinet 215) in vpis ocene seminarske naloge

 

  1. 2., 12. 6., 3. 7., 28. 8. in 11. 9. 2019 ob 10. uri v kabinetu 215.

 

Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja (2. letnik 2. stopnje, NP jezikoslovna smer)

Poglavja iz zgodovinske slovnice/Poimenovalna tipologija (3. l. E – izbirni strokovni predmet)

Jezikoslovni magistrski seminar (vpis ocene seminarskega dela) – 2. letnik 2. stopnje