red. prof. dr. Vanesa Matajc

Izpitni roki za štud. leto 2018/19:

SLOVENISTIKA, SVETOVNA KNJIŽEVNOST, 1.letnik

Pon., 3. 6. 2019

Pon., 17. 6. 2019

Pon., 26. 8. 2019

Pon., 9. 9. 2019

Zimski rok: SAMO ZA PONAVLJALCE: pon., 21.1. 2019

Obvezna izpitna literatura:

Svetovna književnost (Matajc)  :  Slovenistika: Izpitna literatura 2018-19

Matajc (predavanja in učna gradiva ob njih);

Janko Kos (učbenik): Pregled svetovne književnosti. 1. prenovljena in dopolnjena izdaja.  Ljubljana : DZS, 2005 (NE PREDHODNE izdaje).