red. prof. dr. Marko Juvan

Red. prof. dr. Marko Juvan, študijsko leto 2018/19

Govorilne ure: Torek, 13.30 do 15.00 (ZRC SAZU, Novi trg 5/III)

e-naslov: marko.juvan@zrc-sazu.si

IZPITNI ROKI

Teorija literarnega diskurza za 1. letnik druge stopnje E- in D-slovenistov ter E-komparativistov (LT2)

 

22. 1. 2019 ob 11.30, ZRC SAZU

5. 2. 2019 ob 11.30, ZRC SAZU

5. 6. 2019 ob 9.00, FF 209a

19. 6. 2019 ob 9.00, FF 209a

28. 8. 2019 ob 9.00, FF 209a

11. 9. 2019 ob 9.00, FF 209a