red. prof. dr. Simona Kranjc

GOVORILNE URE 2018/19, kabinet 214
torek od 10.30 do 12.00

telefon: 01 241 1290
e-naslov: simona.kranjc@ff.uni-lj.si

Izpitni roki za štud. leto 2018/19 (osnutek)

Uvod v pragmatiko (I. stopnja, 1. letnik) (pisno) VSI

 1. 21. 1. 2019
 2. 12. 2. 2019
 3. 5. 6. 2019
 4. 3. 9. 2019

 Skladnja SKJ   (I. stopnja, 2. letnik) VSI

(pisno)                         ustni izpiti se začnejo

 1. 22. 1. 2019                 24. 1. 2019 ob 8.30
 2. 11. 2. 2019                 13. 2. 2019 ob 8.30
 3. 3. 6. 2019                   5. 6. 2019 ob 8.30
 4. 2. 9. 2019                   4. 9. 2019 ob 8.30

Tvorjenje in razumevanje besedil (I. stopnja, 1. letnik) (pisno) VSI

 1. 24. 1. 2019
 2. 4. 6. 2019
 3. 2. 7. 2019
 4. 23. 8. 2019
 5. 6. 9. 2019

Uvod v psiholingvistiko (I. stopnja, 3. letnik) (pisno)

 1. 25. 1. 2019
 2. 15. 2. 2019
 3. 6. 6. 2019
 4. 4. 9. 2019

Roki za jezikoslovni magistrski seminar:

15. 1. 2019, 15. 2. 2019, 15. 6. 2019, 31. 8. 2019, 14. 9. 2019.