Marko Juvan

marko_juvan

(Ljubljana, 2. junij 1960)

Marko Juvan je član Evropske akademije (Academia Europaea, s sedežem v Londonu), znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V zadnjih letih se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, teorijo žanrov, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Nastopil je na številnih konferencah po Evropi, v ZDA, Kanadi, Južni Koreji in Avstraliji, bil gostujoči profesor v Zagrebu in Brnu in predaval še na nekaj evropskih univerzah. Je član uredništev znanstvenih revij Primerjalna književnost, Arcadia, CLCWeb, Context, Literaturna Misal, Colloquia Comparativa Litterarum in Slavica litteraria. Soureja knjižni zbirki Studia litteraria pri Založbi ZRC in Thought, Society, Culture pri založbi Peter Lang. Bil je predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost (2002–06), član Izvršnega odbora Evropske mreže za primerjalno literarno vedo REELC/ENCLS (2007–11), Odbora za literarno teorijo Mednarodne zveze za primerjalno književnost ICLA/AILC (2008–2014) in Odbora sekcije za literarne in gledališke študije pri Academia Europaea (2013–17). Prejel je Kidričevo priznanje za knjigo Imaginarij Krsta pri Savici v slovenski literaturi (1991) in Zlati znak ZRC SAZU za izjemne znanstvene dosežke (2014). V zadnjih letih je poleg številnih člankov v Slavistični reviji, Primerjalni književnosti in mednarodnih publikacijah objavil nekaj samostojnih knjig:

  • Hibridni žanri (Ljubljana: LUD Literatura, 2017)
  • Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem (Ljubljana: LUD Literatura, 2012)
  • Literary Studies in Reconstruction (Frankfurt/M.: Peter Lang, 2011)
  • History and Poetics of Intertextuality (West Lafayette, IN: Purdue UP, 2008; srbski prev. 2013)
  • Literarna veda v rekonstrukciji (Ljubljana: LUD Literatura, 2006; srbski prev. 2011).

Uredil je monografske zbornike:

  • Prostori slovenske književnosti (Ljubljana: Založba ZRC, 2016),
  • Svetovne književnosti in obrobja (Ljubljana: Založba ZRC, 2012)
  • World Literatures from the Nineteenth to the Twenty-first Century (West Lafayette, IN: Purdue UP, 2013, spletna izdaja).

 

elektronska pošta: marko.juvan@guest.arnes.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 4706 305
ZRC SAZU, Novi trg 5/III