12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje (SLS-12) 21.–24. septembra 2017 v Ljubljani

Vabilo k prijavi tem referatov in panelnih predavanj

Vabimo vas, da pošljete povzetek referata ali predlog za panelno predavanje s področja slovanskega jezikoslovja. Tema in teoretični pristop prispevkov sta prosta.

Pogoj za udeležbo na konferenci SLS-12 je aktualno članstvo v Združenju za slovansko jezikoslovje (Slavic Linguistics Society, SLS). Udeleženci se bodo v SLS lahko včlanili (oz. podaljšali članstvo) tudi ob spletni prijavi na konferenco od maja 2017 naprej.

Navodila za pripravo povzetka referata

Povzetek referata (v obsegu do največ 3000 znakov) naj bo v angleščini ali ruščini. V primeru, da bo prijavljena tema referata sprejeta, je referat možno ob daljšem povzetku v angleščini ali ruščini predstaviti tudi v drugih slovanskih jezikih.

Povzetek referata pošljite na elektronski naslov sls12.ljubljana.2017@zrc-sazu.si. Povzetek naj bo anonimen, tj. naj ne vsebuje avtorjevega imena, imena institucije ali katerega koli drugega identifikacijskega podatka. Naenkrat naj se pošlje povzetek prispevka le enega avtorja ali skupni povzetek več avtorjev. Naslov referata, ime avtorja/avtorjev, ime institucije, podatek o statusu študenta (če je avtor doktorski študent) in kontaktni naslov naj bodo v elektronskem dopisu.

Doktorski študentje, katerih teme referatov bodo sprejeti, se bodo lahko potegovali za štipendijo, s katero bodo lahko pokrili potne stroške. Zainteresirani študenti naj to sporočijo organizatorjem.

Predlog za panelno predavanje naj vsebuje naslov panela in imena udeležencev. Prijave zbiramo na elektronskem naslovu sls12.ljubljana.2017@zrc-sazu.si do 1. marca 2017.

Rok za oddajo povzetka referata: 15. marec 2017.

Obvestilo o sprejetju prijavljene teme referata oz. predloga za panelno predavanje: 15. april 2017.

Organizatorji konference: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša  Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Celotno vabilo v slovenščini, angleščini in ruščini.