Arhiv kategorij: Obvestila

POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA

Želite živeti svoje sanje, deliti svoje znanje? Poučujete slovenski jezik? Potem vas vabimo, da se nam pridružite v Jezikovni šoli ITA v Kamniku!

 

Veseli bomo vašega klica ali pisma.

 

Jezikovna šola ITA

Japljeva 4, 1240 Kamnik

T: 01 831 73 60; M: 041 553 711

E: itadar@gmail.com

 

Rezultati četrtkovega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja in razpored na ustnih izpitih pri prof. Bjelčeviču v petek, 13. 9.

Spoštovani,

tule so rezultati kolokvija s četrtka, 12. 9.

18061041 = -9
18170015 = 8
18170446 = 6/7

Ustnih izpitov pri prof. Bjelčeviču, ki se začnejo v petek, 13. 9., ob 14. uri v kabinetu 217/a, se udeležite v naslednjem vrstnem redu:

14.00-15.00:
18170446
18170015
18180180
18181140

15.00-16.00:
18180324
18180311
18061041
18170022

Uspešen zagovor in lep pozdrav!
Andraž Jež

Razpis za delovno mesto asistenta za slovenski jezik na avstrijskem Koroškem

Objavljamo razpis za zaposlitev učitelja/asistenta za slovenski jezik v šolskem letu 2019/20 na avstrijskem Koroškem. Učitelj/asistent naj bi predvidoma sodeloval in sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na teden.

Kdo se lahko prijavi:

 • študent/absolvent slovenistike in nemcistike;
 • študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine.

Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.

Dodatne informacije:

 • čas zaposlitve: od 1. oktobra 2019 do 31. maja 2020;
 • plača: okrog 1000 evrov neto na mesec;
 • stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);
 • prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

Prijava mora vsebovati:

 • izpolnjen prijavni obrazecv dveh izvodih;
 • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
 • 1–2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete …).

Prijave zbiramo v papirnati (1 izvod) in e-obliki.  Do 20. septembra 2019 jih pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (s pripisom Prijava za delo asistenta na Koroškem) ter e-naslov: mladinski.tecaji@ff.uni-lj.si.

Dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu: mladinski.tecaji@ff.uni-lj.si.

 

OBVESTILO ENOPREDMETNIM ŠTUDENTOM 2. LETNIKA DRUGOSTOPENJSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA PEDAGOŠKE SLOVENISTIKE (19/20)

Spoštovani enopredmetni slovenisti, v št. l. 19/20 vpisani v 2. letnik magistrske pedagoške slovenistike!


Obveščam vas, da boste na začetku študijskega leta 19/20 opravljali individualno pedagoško prakso, ki naj bo čim bolj strnjena in traja 15 delovnih dni. Opravljate jo od začetka oktobra do sredine novembra. Učitelje – mentorje si poiščete sami. Prakso bomo sproti evalvirali in reflektirali na seminarju iz Pedagoške prakse, ki bo ob petkih od 14.40 do 16.10 v pred. 18. Seminar je obvezen. Prvič se sestanemo 4. 10. 2019, takrat mi boste mdr. sporočili kontakt učitelja – mentorja, podatke o šoli (naziv, naslov), prejeli pa boste tudi natančnejša navodila v zvezi z letošnjo pedagoško prakso.

Na Katedri za didaktiko slovenščine smo vam in vašim mentorjem na razpolago z nasveti, pojasnili in dodatnimi informacijami. Oglasite se lahko po elektronski pošti ali osebno v času govorilnih ur. Z veseljem vam bomo svetovali in vam skušali pomagati pri odpravljanju morebitnih težav. Veseli bom tudi povratnih informacij o vaših izkušnjah in predlogih za v prihodnje.

V imenu didaktične katedre vam želim uspešno individualno pedagoško prakso in vas do prvega srečanja na seminarju, ki bo 4. 10. 2019, lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

V Ljubljani, 9. 9. 2019

 

SEZNAM ZA ZAGOVORE DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG v petek, 13. 9., od 9.00 dalje, predavalnica 4

Komisija: red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, doc. dr. Darja Pavlič

 

Ura: 9.00

– Sara Sterle (MPB in G. Troha; s PKN mag. delo)

– Gabriela Lozančič (MPB, dipl.)

 

Ura: 9.30

Rebeka Lebinger

Anja Markelj (obe dipl. AZS + V. Matajc)

 

Ura: 10.00, magistrske

 1. Žunič
 2. Čeplak, obe mag. AZS

Metka Božič (MPB, mag.)

Anja Kotnik (MPB, mag.)

 

Ura: 11.30

 1. Brglez
 2. Bele
 3. Kravanja
 4. Ancelj (vse 4 dipl., AZS)

Ajda Sokler (MPB, dipl.)

Jera Krečič (MPB, dipl.)

Urša Terčon (DP, dipl.)

Karin Kovaček (DP, dipl)

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ, 9. 9. 2019

Pripomba: izpit bo potekal en dan, ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …

 

Dne: po, 9. 9. 2019, od 14.30 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 14.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 2

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 15.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 2

 

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman  (PK1)

URA: 15.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:5

 

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman 1 (SL1)

URA: 16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:1

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 8

 

PREDMET: Lit. interpretacija

URA: 18.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

 

 

Rezultati pisnega dela Morfologije SKJ (5. 9.) in razpored ustnih izpitov

Morfologija SKJ (5. 9. 2019) rezultati in razpored ustnih izpitov

Vpisna št. Odstotki Ocena pisnega dela
18180299 63 % 5
18181089 71 % 6
18150388 69 % -6
Vpisna št. Odstotki Ocena pisnega dela
18180175 64 % 5
18170446 56 % 5
18180313 69 % -6
18170340 81 % -8
18180177 64 % 5
18180317 60 % 5
18170015 56 % 5
18180076 96 % 10

Razpored ustnih izpitov pri red. prof. dr. Andreji Žele v ponedeljek, 9. 9.:

Ponedeljek, 9. 9., ob 9. uri

18181089

18150388

18180313

18170340

18180076

Ogled negativnih izpitov je možen v petek, 6. 9., ob 11. uri v kabinetu 210A.

Razpored pisnih in ustnih izpitov pri izr. prof. dr. H. Tivadarju (izpitni rok 6. 9. 2019)

Slovenistika

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika – slovenisti 1. letnik in diferencialni

PISNO: petek, 6. september 2019, ob 16.00 v predavalnici 18 (Aškerčeva 2)

USTNO: sreda, 11. september 2019, ob 14.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Govorna tehnika

USTNO: sreda, 11. september 2019, ob 13.30 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)


Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: petek, 6. september 2019, ob 16.00 v predavalnici 18 (Aškerčeva 2)

USTNO: sreda, 11. september 2019, ob 13.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

 Ogled pisnih testov bo na oz. po ustnih izpitih v sredo, 11. septembra 2019, med 14.30 in 15.30 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2) in na četrtkovih govorilnih urah 12. 9. 2019.

                                                                                                                             izr. prof. dr. H. Tivadar

Tečaj slovaščine za začetnike

V študijskem letu 2019/20 vabimo študente na tečaj slovaščine za začetnike. Vpišete lahko izbirni dvosemestrski predmet Lektorat drugega slovanskega jezika – slovaški jezik, ki je ovrednoten s 3 KT, in se podajte na zanimivo pot spoznavanja slovaškega jezika, literature in kulture. Lektorat bo od oktobra dalje ob sredah od 10.30 – 12.00 v predavalnici 1 na Tobačni. Na voljo je tudi enosemestrski tečaj slovaščine za začetnike, prav tako ovrednoten s 3 KT, ki bo ob torkih od 11. 20-12.55 in ob četrtkih od 14. 40 -16.15 v predavalnici 4 na Tobačni. Vse informacije dobite pri lektorici Dariji Pivk na elektronskem naslovu darija.pivk@ff.uni-lj.si

Rezultati četrtkovega kolokvija in razpored za ustni del izpita iz Slovenske književnosti 19. stoletja v ponedeljek, 2. septembra

Spoštovani,

tule so rezultati četrtkovega kolokvija:

18170446 (5/6)
18180180 (6)
18180299 (6)
18170340 (7)
18180195 (8)
18180189 (8)

Sledi razpored na ustnem delu izpita pri prof. Bjelčeviču v ponedeljek, 2. septembra, ob 8.30 v kabinetu 217/a.

8.30-9.30:
18170446
18180180
18180299
18170340

9.30-10.30:
18180195
18180189
18180301
18181091

10.30-11.30:
18180311
18180321
18180324

Uspešen zagovor in lep pozdrav,
Andraž Jež

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Pripomba: izpit bo potekal en dan, ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …

 

Dne: po, 26. 8. 2019, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 8.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman  (PK1)

URA: 9.00 do 11.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:5

 

Od 11.00 do 13.30 so druge obveznosti, nato spet izpiti ob 13.30.

 

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 13.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman 1 (SL1)

URA: 13.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:2

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 14.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

PREDMET: Lit. interpretacija

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

 

 

Izpitni rok 26. 8. 2019 pri izr. prof. dr. H. Tivadarju

Slovenistika

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika – samo diferencialni

PISNO: ponedeljek, 26. avgust 2019, ob 12.00 v predavalnici 15 (Aškerčeva 2)

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 15.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 14.30 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 14.30 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)


Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: ponedeljek, 26. avgust 2019, ob 12.00 v predavalnici 15 (Aškerčeva 2)

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 15.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: ponedeljek, 26. avgust 2019, ob 12.00 v predavalnici 15 (Aškerčeva 2)

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 15.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Ogled pisnih testov bo na govorilnih urah in na ustnih izpitih v četrtek, 29. avgust 2019, ob 15.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2).

                                                                                                                             izr. prof. dr. H. Tivadar

Rezultati pisnega dela iz Morfologije SKJ in razpored za ustne izpite

Morfologija SKJ (22. 8. 2019) rezultati pisnega dela in razpored ustnih izpitov

Vpisna št Odstotki Ocena pisnega dela
18180300 64 % 5 (nzd)
18170332 komisija komisija
18181089 59 % 5 (nzd)
18161152 46 % 4 (nzd)
18181091 72 % 6 (zd)
Vpisna št Odstotki Ocena pisnega dela
18170446 51 % 4 (nzd)
18180311 36 % 3 (nzd)
18180313 54 % 4 (nzd)
18170340 72 % 6 (zd)
18180177 65 % 5 (nzd)
18160262 68 % -6 (zd)
18180315 73 % 6 (zd)
18180317 64 % 5 (nzd)
18180180 52 % 4 (nzd)
18180327 79 % 7 (db)
18180196 72 % 6 (zd)
18180197 72 % 6 (zd)
18180198 78 % 7 (db)

Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v ponedeljek, 26. 8.:

Ponedeljek, 26. 8., ob 9. uri

18181091

18170340

18180315

18180327

18180196

18180197

18180198

18160262

 

Komisijski izpit bo v petek, 23. 8., ob 10. uri.

Študentje se za zamenjave vrstnega reda pri ustnem izpitu dogovorite med seboj!

 

Ogled negativnih izpitov je možen v torek, 27. 8., ob 11. uri v kabinetu 210A.

 

 

Rezultati pisnega izpita iz Besedotvorja slovenskega knjižnega jezika in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18150300 65 % (6)
18151092 44 % (5)
18161151 74 % (7)
18160262 66 % (7)
18160147 68 % (7)
18150541 46 % (5)
18151072 Komisija
18110494 62 % (6)
18170277 71 % (7)

Ustno v torek, 27. 8. 2019.

Ob 10.00:

18150300
18161151
18160147
18110494

 

Ob 10.45:

18170277
18160262

 

Ogled testov v torek, 27. 8. 2019, ob 12. uri.

Komisijski izpit v petek, 23. 8. 2019, ob 10. uri.

Saška Štumberger

Govorilne ure – Orel

Govorilne ure bodo ponovno od 21. avgusta dalje. Po dogovoru sem po predhodnem sporočilu na moj elektronski naslov dosegljiva do 31. julija.
Vsem želim prijetne poletne dni, ob knjigah in brez njih.

Irena Orel

Spremenjeni poletni urnik knjižnice

18.–31. 7.: ZAPRTO zaradi selitve.

V tem času je rezervacija gradiva preko interneta (COBISS+) onemogočena. Gradivo lahko naročite po e-pošti: info.ohk@ff.uni-lj.si, pripravljeno bo v roku dveh delovnih dni. O prevzemu (lokaciji in času) boste obveščeni po e-pošti. Gradivo vračajte v knjižni nabiralnik pred sobo 37 v pritličju.

1.–16. 8.: ZAPRTO zaradi kolektivnega dopusta.

Gradivo, ki ga boste v tem času rezervirali preko Cobissa, bomo pripravili 19. avgusta. Na ta dan bomo tudi razdolžili gradivo, ki ga boste v času kolektivnega dopusta vrnili v knjižni nabiralnik (pred sobo 37 v pritličju).

19. 8.–30. 9.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure,  sre. od 9. do 17. ure.

Hvala za razumevanje

Morfologija SKJ (3. 7.), rezultati pisnega dela in razpored ustnih izpitov

Študente prosim, da se za morebitne zamenjave vrstnega reda pri ustnem izpitu dogovorijo med seboj. 

Rezultati izpitov

Vpisna št. Odstotek Ocena pisnega dela
18180298 77 % db (7)
18180299 65 % nzd (5)
18180300 49 % nzd (4)
18180301 66 % nzd (5)
18170332 52 % nzd (4)
18181088 Ni pristopil Ni pristopil
18181089 57 % nzd (5)
18180303 86 % pdb (8)
18180975 72 % zd (6)
18180304 74 % zd (6)
18161152 58 % nzd (5)
18150388 55 % nzd (4)
18181091 58 % nzd (5)

 

Vpisna št. Odstotki Ocena pisnega dela
18180175 56 % nzd (5)
18170446 33 % nzd (3)
18180313 37 % nzd (3)
18160262 48 % nzd (4)
18180333 83 % pdb (8)
18180315 76 % db (7)
18101333 Odjava Odjava
18180180 42 % nzd (4)
18170109 Odjava Odjava
18180323 70 % zd (6)
18160868 76 % db (7)
18181117 70 % zd (6)
18180003 86 % pdb (8)
18180327 77 % db (7)
18170015 Ni pristopil Ni pristopil
18180195 74 % zd (6)
18180197 62 % nzd (5)
18180329 70 % zd (6)
18180198 57 % nzd (5)
18180076 86 % pdb (8)

Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v četrtek, 4. 7., in petek, 5. 7. 2019

Četrtek, 4. 7., ob 12. uri

18180298         

18180333         

18180303          

18180323          

18181117          

18180003          

18180327          

 

Petek, 5. 7., ob 9. uri

18180315          

18180975          

18180304          

18160868          

18180195          

18180329          

18180076          

Vpogled negativnih pisnih izpitov je jutri, 4. 7., od 11.00 do 11.30 v kabinetu 210a.

Izlet po Kekčevih poteh

bo v nedeljo, 7. julija. Zberemo se ob 7.00 pred FF. Gremo v dolino Bavšice pri Bovcu. Pot je tokrat zelo položna, pretežno travna in jo lahko zaključimo na sedlu 1900 m. Preberite si opis na vratih hodnika. Prijavite se lahko do 3. julija.

Dopolnilo: udeleženci z Gorenjske (poleg Ane, Manje in Polone), oglasite se Alešu ali meni, da se dogovorimo za vkrcanje pri gostilni Marinšek v Naklem ob 7.45. — miran hladnik

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika, rezultati in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18161145 71 % (7)
18161146 23 % (5)
18161149 39 % (5)
18150300 68 % (7)
18160286 66 % (7)
18161221 55 % (5)
18170851 37 % (5)
18160777 74 % (7)
18150394 77 % (8)
18160295 85 % (9)
18850352 Komisija
18160301 88 % (9)
18170110 88 % (9)
18160045 Komisija
18170210 77 % (8)
18170049 60 % (6)
18170277 45 % (5)
18170278 62 % (6)
18170458 20 % (5)
18160163 69 % (7)
18061041 68 % (7)
18170320 88 % (9)

Komisijski izpiti v četrtek, 4. 7., ob 10.00.

 

Ustno v petek, 5. 7., ob 8.00.

18170110
18160777
18150394
18160295
18160301

 

Ob 9.00.

18170210
18170049
18170278
18160163
18061041

 

Ob 10.00.

18170320
18161145
18150300
18160286

 

Ogled testov in govorilne ure v petek, 5. 7. 2019, ob 12.00.

Saška Štumberger

Leksikologija, rezultati pisnega dela in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18161231 86 % (9)
18151092 51 % (5)
18151074 69 % (7)
18160146 51 % (5)
18121299 80 % (8)
18151225 57 % (5)
18150132 62 % (6)
18150401 56 % (5)
18150554 70 % (7)
18160304 78 % (8)

 

Ustno v četrtek, 4. 7., ob 9. uri v kabinetu 218A.

18121299
18150132
18150554
18160304
18161231
18151074

 

Ogled pisnega dela na mojih govorilnih urah po 22. juliju in v petek, 5. 7., po ustnih izpitih iz Besedotvorja SKJ (uro bom sporočila kasneje).

Želim vam uspešno opravljanje izpitov in vas lepo pozdravljam.

Saška Štumberger

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela

Pisni del, ki je pogoj za pristop k ustnemu izpitu, so opravili:

 • enodisciplinarni:
Vpisna št. Test
18160288 7
18160289 10
18150389 7
 •  dvodisciplinarni:
Vpisna št. Test
18160274 8
18160145 6
18160118 8
18150196 7
18150488 7
18160663 6
18150132 9
18150399 7
18150138 7
18160298 6
18140479 9
18140482 7
18160300 9
18160152 10
18151094 7
18140031 10
18160756 7
18160157 9
18150554 8
18160562 8
18160314 6
18150193 6

 

Testi bodo na vpogled v četrtek, 4. 7. 2019, ob 16h.

USTNI IZPITI bodo

 • v četrtek, 4. 7. 2019, ob 16h – dvodisciplinarni (V–M in vpisna štev. 18150488);
 • v petek, 5. 7. 2019, ob 11h – dvodisciplinarni (L–A);

ob  13h – enodisciplinarni.

Ustni izpiti pri Morfologiji SKJ

Ustni izpiti pri Morfologiji SKJ bodo predvidoma v četrtek, 4. 7., od 11.30 ure dalje in v petek, 5. 7., od 9. ure dalje. Komisijski izpit bo v četrtek ob 10. uri.

Natančen razpored bo znan po objavi rezultatov pisnega dela v četrtek zjutraj. Vpogled negativnih izpitov bo v četrtek, 4. 7., ob 11. uri v kabinetu 210a.

 

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Pojasnjujem morebitne razlike v ocenah izpitov iz Didaktike književnosti in Pedagoške prakse  (za študente PK in slovenščine):  Do razlik prihaja zato, ker za oceno PP upoštevam samo naloge s snovjo iz zimskega semestra in zanje oblikujem posebno ocenjevalno lestvico. Lep pozdrav. Boža Krakar Vogel

Obvestilo red. prof. dr. Mateje Pezdirc Bartol

 1. Govorilne ure pri red. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol bodo v juliju in avgustu potekale v naslednjih terminih: 25. 7., 22. 8. in 28. 8., vsakič ob  13. uri.
 2. Študentom, ki nameravate pod mojim mentorstvom magistrirati ali diplomirati v septembrskem roku, sporočam, da je skrajni rok za oddajo v celoti napisanih del ponedeljek, 19. 8. 2019, do 14. ure, saj bo le tako še čas za popravke in prijavo. Red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

 

 

KPK – rezultati

Predmet: PK2 Kompetence pri pouku književnosti (Specialni del ped. modula)
Izpitni rok: 28.06.2019, 10:00, Predavalnica 415
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18163239 delna ocena pisno 6
18163362 odlično (10)
18163021 prav dobro (8)
18163485 nezadostno (5)
18163457 nezadostno (5)
18173374 odlično (10)
18173462 prav dobro (8)

 

Predmet: SL2 Kompetence pri pouku književnosti
Izpitni rok: 28.06.2019, 10:00, Predavalnica 415
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena
18173512 zadostno (6)
18173190 prav dobro (9)

Vpogled v teste je možen ob predhodni najavi na moj fakultetni naslov. Kdor ima vpisano delno oceno, naj se oglasi na govorilnih urah v sredo, 3. 7., ob 13h v kabinetu 210. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

 

Rezultati kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja in razpored za ustne izpite pri prof. Bjelčeviču v ponedeljek, 1. 7.

Spoštovani, tule so rezultati včerajšnjega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja:

18180198: nzd
18170446: nzd
18170022: nzd
18170015: nzd
18180180: nzd
18180762: 8
18180329: 8
18180318: 8

Ustni izpiti pri prof. Bjelčeviču bodo potekali v ponedeljek, 1. 7., od 15. ure v kabinetu 217/a, in sicer v naslednjem vrstnem redu:

15.00
18180762
18180329
18180318
18180175

16.00
18181091
18181089
18180189

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Poletni urnik knjižnice

1.–12. 7.: pon., tor., čet., pet. od 8. do 15. ure, sre. od 8. do 17. ure.

15.–31. 7.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure, sre. od 9. do 17. ure.

1.–16. 8.: ZAPRTO zaradi kolektivnega dopusta.

19. 8.–30. 9.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure, sre. od 9. do 17. ure.

Zaradi selitve dela gradiva lahko pride do sprememb, o katerih vas bomo sproti obveščali na spletnih straneh obeh oddelkov. Svetujemo vam, da pred obiskom  preverite, ali je knjižnica odprta.​ Priporočamo vam, da si pravočasno izposodite in podaljšate študijsko gradivo. Gradivo, ki ga boste rezervirali preko Cobissa med 1. in 16. avgustom, bomo pripravili 19. avgusta. Na ta dan bomo tudi razdolžili gradivo, ki ga boste v času kolektivnega dopusta vrnili v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37).

Obvestilo knjižnice

V petek, 28. junija 2019, bo knjižnica zaradi selitve gradiva ZAPRTA. Knjige lahko vrnete tudi v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37). Na dan selitve zamudnine ne bomo zaračunavali.

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Pripomba: izpit bo potekal en dan, ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …

 

Dne: sre, 26. 6. 2019, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 8.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 8

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman  (PK1)

URA: 10.30 do 11.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:1

 

Od 11.00 do 14.30 so druge obveznosti, nato spet izpiti ob 14.30.

 

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 14.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 3

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman 1 (SL1)

URA: 15.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:4

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 20

 

 

Razpored pisnih in ustnih izpitov pri izr. prof. dr. H. Tivadarju (izpitni rok 26. 6. 2019)

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 12.30 v kabinetu 536 c

 

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 12.00 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

 

Govorna tehnika

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 10.30 v kabinetu 536 c

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 10.30 v kabinetu 536 c

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 11.00 v kabinetu 536 c _________________________________________________________________________

 

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: torek, 2. 7. 2019, ob 13.00 v kabinetu 536 c

 

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: torek, 2. 7. 2019, ob 14.00 v kabinetu 536 c

 

Ogled pisnih testov bo na ustnih izpitih in na govorilnih urah v četrtek, 4. 7. 2019, ob 12.00.

Lep praznik želim,

                                                                                                                                izr. prof. dr. H. Tivadar

Besedotvorje SKJ, pisno 3. 7. 2019

Obveščam vas, da bodo za izpitni rok, katerega pisni del je 3. 7. 2019, ustni izpiti zadnji dan poletnega izpitnega obdobja, tj. v petek, 5. 7. 2019.

Izpit pri Besedotvorju SKJ je celota, sestavljena iz pisnega in ustnega dela. To pomeni, da morajo pisni del ponovno opravljati vsi študenti, ki so padli na ustnem.

Saška Štumberger

Rezultati izpita iz didaktike slovenskega jezika (11. 6. 2019)

Rezultati so predstavljeni v naslednjem zaporedju: številka indeksa, ocena seminarskega dela (40 % ocene), ocena pisnega izpita v odstotkih (60 % ocene) in KONČNA OCENA.
18163266: opravljeno; 60,5 % (zadostno 6); ZADOSTNO 6
18173459: odlično (10); 86 % (prav dobro 9); ODLIČNO 10
18173548: prav dobro (9); 74 % (dobro 7); PRAV DOBRO 9
18173465: prav dobro (9); 84 % (prav dobro 9); PRAV DOBRO 9
18173211: prav dobro (9); 86 % (prav dpbro 9); PRAV DOBRO 9
18173353: prav dobro (9); 75 % (dobro 7); PRAV DOBRO 8
18173387: prav dobro (8); 78 % (prav dobro 8); PRAV DOBRO 8
18173451: odlično (10); 86 % (prav dobro 9); ODLIČNO 10

Želim vam lepo poletje, Jerca Vogel

Vabilo na mednarodno poletno delavnico, etnološka dediščina v prostoru doline zgornje Kolpe in Čabranke

Spoštovane kolegice in kolegi, drage študentke in študenti, bliža se avgust in s tem čas za našo raziskovalno delavnico v obmejnem prostoru Hrvaške in Slovenije, že trinajsto po vrsti.

V sklopu projektov delovne skupine za ljubitelje etnologije pri Slovenskem etnološkem društvu in Etnološke zbirke Palčava šiša, ob sodelovanju Pokrajinskega muzeja Kočevje, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Društva Osilniška dolina, Matice Hrvatske ogranak Čabar, Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar in še koga, tudi letos organiziramo poletni tabor v Plešcih na Hrvaškem. Na njem bomo terensko delo posvetili območju na obeh bregovih Kolpe v okolici vasi Turke in zaselkov nad njo, Ribjeka in Mirtovičev. Snemali bomo in poskusili razvozlati izvore arhitekture tradicionalnih stavb, raziskovali zgodbe prebivalcev, beležili ustno izročilo v lokalnih govorih. Hodili bomo po terenu, obiskovali  oba bregova mejne reke Kolpe, se pogovarjali z domačini o nekdanjih dejavnostih in njihovem življenju,  izvajali avdio-vizualna snemanja narečnih pripovedi (govori na obeh straneh doline so vpisani v registra nesnovne dediščine obeh držav – RS in RH). Zgodbe bomo beležili, umeščali v naravni prostor in analizirali njihove povezave. Več o preteklih delavnicah in objavah, ki so sledile si lahko preberete v poročilih v Glasnikih SED ali na digitalni knjižnici Slovenije.

Delavnica bo potekala v času od sobote, 10. avgusta do sobote, 17. avgusta, terensko delo se bo odvijalo od  9. do 17. ure, vsak večer bodo sledile različne spremljevalne prireditve, ki se jih udeležuje tudi ostala javnost: delavnice, filmske projekcije, predavanja, literarni in pripovedni večer, ki se bodo odvijali v Plešcih, a tudi v drugih krajih po dolini. Vsak od udeležencev se predstavi s svojimi izkušnjami. V soboto, 17. avgusta delavnico zaključimo s celodnevno prireditvijo: pohodom na Sveto Goro z dnevom odprtih vrat kulturne dediščine v Zamostu in Plešcih, vaškim sejmom in prireditvijo na trgu. O natančnejšem programu boste še obveščeni.

Udeleženci, ki bodo sodelovali na delavnici, lahko prespijo v prenočiščih na Plešcih na Hrvaškem (pribl. 15,00 €/osebo na dan z zajtrkom), za študente je na voljo brezplačno skromnejše prenočišče in prehrana. Na teren se bomo vozili skupaj, prostora je za štiri sopotnike. Več informacij lahko dobite pri Marku Smole, tel. 041 744 828.

Cena delavnice, na kateri bo poskrbljeno za prehrano na terenu, je 25,00 € za člane SED s plačano članarino za leto 2019, za ostale in nečlane pa 35,00 €. Ostale stroške (spanje in hrano, prevoz do lokacije delavnice in nazaj) plača vsak udeleženec sam.

Študentke in študenti, ki lahko delo opravljajo tudi kot študijsko prakso, so oproščeni plačila kotizacije. Ker pri delavnici sodeluje s sofinanciranjem preko projektov Palčave šiše tudi Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bomo študentom pokrili stroške prevoza, prehrane in bivanja. Za možnost brezplačne nastanitve in vsega ostalega se je potrebno dogovoriti z organizatorjem.

 

Posebno vabljene študentke in študentje iz Slovenije in Hrvaške ter iz ostalega zamejstva! Program podpirata Ministrstvo za kulturo RS ter Urad vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Vse informacije so dostopne tudi na spletni strani SED: www.sed-drustvo.si ali pri Marku Smole, tel. +386 41 744 828, s katerim se je treba pred prijavo dogovoriti o možnostih in pogojih vaše udeležbe.

Kotizacijo po dogovoru za prijavo plačate na TRR SED (SI56 0208 3001 6028 646 – reference 00 900). Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma do petka, 12. 7. 2019, na naslov: info@sed-drustvo.si ali na +386 31 714 405 (Stanka Glogovič).

 

Prijavite se čim prej, saj so mesta omejena. Lepo vabljeni!

 

 

 

 

Delovna skupina za ljubitelje                                                                Predsednica SED

mag. Marko Smole                                                                              Alenka Černelič Krošelj, l.r.

 

 

 

Obvestilo knjižnice

V petek, 21. junija 2019, bo knjižnica zaradi selitve gradiva ZAPRTA. Knjige lahko vrnete tudi v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37). Na dan selitve vam zamudnine ne bomo zaračunavali.

Dodatni izpitni termin za julijski rok pri izpitu Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja – 3. letnik E

Zaradi prekrivanja julijskega izpitnega roka pri dveh izpitih za enopredmetne študente 3. letnika bo dodatni termin za tiste, ki boste opravljali v tem roku oba izpita, v četrtek, 4. 7. 2019, ob 10. uri v predavalnici 012. Tiste, ki boste prišli pisat izpit v četrtek, prosim, da mi to sporočite po e-pošti (irena.orel@ff.uni-lj.si). Ostali pišete izpit v razpisanem terminu, tj. v sredo, 3. 7., ob 10. uri.
Za neljubo prekrivanje se Vam opravičujem.

Želim Vam uspešne priprave na izpite in Vas lepo pozdravljam,
Irena Orel

Ogled testov pri Uvodu v študij slovenske književnosti

Uspeh pri petkovih testih iz Uvoda v študij slovenske književnosti si poglejte na VIS-u, svoj test pa si lahko pridete ogledat v kabinet 218 v ponedeljek 17. 6. ob 12.00 ali naslednji ponedeljek ob 11.00. Ocene ni bilo mogoče zaključiti tistim, ki jim še kaj od obveznosti manjka, npr. tipkarska naloga ali kompenzacijsko tipkanje. Ponovno vpisani lahko uveljavljajo svoje lanske dosežke, vendar morajo nanje sami pokazati, ker jih učitelj na VIS-u ne vidi.  — miran hladnik

Rezultati in razpored ustnih izpitov, Morfologija SKJ

Anonimizirani rezultati pisnega izpita (1. rok, 13. 6. 2019)

Vpisna št. Odstotek Ocena
18180058 83 % pdb (8)
18180762 74 % zd (6)
18180309 76 % db (7)
18180310 85 % pdb (8)
18170340 65 % nzd (5)
18171033 71 % zd (6)
18180461 77 % db (7)
18150541 komisija komisija
18180316 94 % odl (10)
18180317 59 % nzd (5)
18180318 93 % pdb (9)
18180182 83 % pdb (8)
18180184 73 % zd (6)
18180319 91 % pdb (9)
18180186 88 % pdb (9)
18180467 84 % pdb (8)
18180321 70 % zd (6)
18180791 79 % db (7)
18180188 84 % pdb (8)
18150286 83 % pdb (8)
18180323 77 % db (7)
18181144 86 % pdb (8)
18180190 94 % odl (10)
18180326 82 % pdb (8)
18180327 64 % nzd (5)
18170015 61 % nzd (5)
18180196 75 % zd (6)
18180197 73 % zd (6)
18180983 89 % pdb (9)
18170798 77 % db (7)
18180329 69 % nzd (5)
18170022 51 % nzd (4)
18180202 85 % pdb (8)
18180076 Ni pristopil Ni pristopil
18170066 80 % db (7)
18181117 68 % nzd (5)
Vpisna št. Odstotek Ocena
18180298 56 % nzd (4)
18180300 65 % nzd (5)
18180301 52 % nzd (4)
18180975 66 % nzd (5)
18180304 68 % nzd (5)
18170268 83 % pdb (8)
18181091 54 % nzd (4)

Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v torek, 18. 6., in sredo, 19. 6.

Torek, 18. 6., ob 9. uri

18170268
18180058
18180762
18180309
18180310
18171033
18180461
18180316
18180318
18180182

Torek, 18. 6., ob 11. uri

18180184
18180319
18180186
18180467
18180321
18180791
18180188
18150286
18180323
18181144

Sreda, 19. 6., ob 9. uri

18180190
18180326
18180196
18180197
18180983
18170798
18180202
18170066

Komisijski izpit bo v sredo, 19. 6., ob 11. uri

Ogled negativnih testov je v ponedeljek, 17. 6., med 11. in 13. uro v kabinetu 210A

 

 

Rezultati izpita pri Besedotvorju slovenskega knjižnega jezika in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18170905 75 % (7)
18170332 23 % (5)
18161149 44 % (5)
18170334 81 % (8)
18151074 63 % (6)
18161221 58 % (–6)
18161152 48 % (5)
18170843 72 % (7)
18170336 68 % (7)
18170914 66 % (7)
18161156 66 % (7)
18170337 86 % (9)
18170338 92 % (9)
18161164 75 % (7)
18170175 81 % (8)
18170084 90 % (9)
18170085 85 % (9)
18160147 74 % (7)
18170086 92 % (9)
18170140 74 % (7)
18160295 59 % (–6)
18170343 80 % (8)
18160195 82 % (8)
18110494 48 % (5)
18170107 74 % (7)
18170108 90 % (9)
18170344 78 % (8)
18160334 74 % (7)
18160045 48 % (5)
18170346 87 % (9)
18170210 72 % (7)
18170273 76 % (8)
18170049 68 % (7)
18170274 93 % (9)
18170845 68 % (7)
18170016 85 % (9)
18170100 92 % (9)
18170317 90 % (9)
18170275 88 % (9)
18170276 78 % (8)
18170279 89 % (9)
18170740 77 % (8)
18170280 91 % (9)

 

Razpored za ustni del izpita v ponedeljek, 17. 6. 2019

Ob 9. uri:

18161156
18170337
18170338
18161164
18170175
18170084

 

Ob 10. uri:

18170085
18160147
18170086
18170140
18160295
18170343

 

Ob 11. uri:

18160195
18170107
18170108
18170344
18160334
18170210

 

Ob 12. uri:

18170273
18170049
18170274
18170845
18170016
18170100

 

Ob 14. uri:

18170317
18170275
18170276
18170279
18170740
18170280

Ob 15. uri:

18170905
18170334
18151074
18161221
18170843
18170336
18170914

 

V četrtek ob 9. uri:

18170346

 

Obveščam vas, da bo prvo vprašanje na ustnem izpitu preverjanje prebrane literature, nato sledita dve vprašanji s seznama, ki ste ga dobili.

Teste si boste lahko ogledali na govorilnih urah v četrtek, 20. junija 2019, ob 10.30.

Saška Štumberger

Kompetence pri pouku knjiž. – rezultati pisnega izpita (Žbogar)

REZULTATI PISNEGA IZPITA IZ KOMPETENC PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

 

Vpisna št. Ocena Ocena vaj
18173394 prav dobro (8) opravil
18173458 prav dobro (9) opravil
18173172 prav dobro (8) opravil
18163266 odlično (10) opravil
18173459 prav dobro (8) opravil
18173523 prav dobro (9) opravil
18173355 prav dobro (8) opravil
18173555 odlično (10) opravil

Vpogled v teste je možen v petek, 28. 6., ob prehodnem dogovoru na moj službeni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

Did. knjiž. – rezultati pisnega dela izpita (Žbogar)

Rezultati izpita iz didaktike književnosti

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18173512 delna ocena pisno LS zd (6)

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18153265 dobro (7) zd (6)

Vpogled v test je možen v petek, 28. 6., ob prehodnem dogovoru na moj službeni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

Zaključni pogovor o pedagoški praksi pri didaktiki slovenskega jezika

Spoštovani študenti in študentke,

zaključni pogovori o pedagoški praksi pri didaktiki slovenskega jezika bodo za vse, ki ste mi dnevnik prakse že oddali, potekali v torek, 18. 6., od 9. do 13. ure in v sredo, 19. 6., od 9. do 13. ure v kabinetu. Da bi se izognili predolgemu čakanju, vas prosim, da mi po e-pošti sporočite, ali boste na pogovor prišli in kateri dan bi vam bolj ustrezal.

Lepo vas pozdravljam.

Jerca Vogel

Razvoj informacijske pismenosti

Spoštovani študentke in študenti, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pod vodstvom prof. dr. Andreja Šorga poteka projekt razvoja inteligentnega sistema za razvoj informacijske pismenosti. Del tega sistema bodo vprašalniki, ki so trenutno v fazi razvoja in se testirajo. Da bi bili testi veljavni, potrebujejo odgovore študentov najrazličnejših študijskih smeri. Zato prosijo študente Filozofske fakultete, da izpolnijo anketo na povezavi https://www.1ka.si/a/222051

Izpit pri predmetu JEZIKOVNA NORMA IN JEZIKOVNA KULTURA

 

 1. rok: 13. 6. 2019

 

Pisno preverjanje:  11.00–13.30 (209c)

 

Ustno preverjanje po razporedu:

 

13.30–14.30:

– 18161144

– 18160202

– 18161150

– 18161231

 

14.30–15.30:

– 18150382

– 18160288

– 18151092

– 18151074

 

15.30–16.30:

– 18160289

– 18141299

– 18160290

– 18160291

 

16.30–17.30:

– 18160300

– 18160304

– 18160162

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 11. 6. 2019) pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju – POPRAVEK

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 8.00 v kabinetu 536 c

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 10.30 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

Govorna tehnika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Javno govorno nastopanje

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c ali sreda, 12. 6. 2019, 12.30 v kabinetu 536 c

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 11.00 v kabinetu 536 c

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 12.00 v kabinetu 536 c

 

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko FF UL

Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Tel.: +386 1 241 13 12

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela

Ustni izpiti bodo v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 11h enodisciplinarni, ob 12h dvodisciplinarni (A–L) in v torek, 11. 6. 2019, ob 11h dvodisciplinarni (M–Ž).

Vpogled pred začetkom ustnih izpitov, tj. v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 10.30h .

Rezultati pisnega dela:

ENODISCIPLINARNI

Vpisna št Ocena
18161144   5
18160202   8
18161231   7
18160288   5
18151092   5
18151074   5
18160289   5
18141299   5
18160290   8
18150389   5
18160291   6

 

DVODISCIPLINARNI

Vpisna št Ocena
18160412   8
18150025   6
18161156   5
18160039   8
18160146   5
18160424   9
18140179   5
18150132   6
18150401   5
18160298   6
18160300   5
18160756   5
18160607   6
18160155   7
18160757   9
18160303   7
18150307   6
18160157   5
18160158   7
18160159   5
18160562   5
18160351   7
18160304   8
18150312   8
18160203   7
18150193   5

 

 

Obvestilo – izpit iz Svetovne književnosti pri prof. Vrečku

Študenti, ki ste poslušali predmet Svetovna književnost pri prof. Janezu Vrečku in bi želeli izpit opravljati pri njemu, se lahko udeležite razpisnih rokov, ki so razpisani za komparativiste:

 

 • 6. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15;
 • 7. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15;
 • 9. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15.

 

Da ne bo prišlo do zmede pri prijavah na izpite iz Svetovne književnosti, ki jih sedaj izvaja prof. Matajc, se ne prijavljate prek Visa, ampak prijavo na izpit sporočite na e-naslov: anja.mrak@ff.uni-lj.si.