Arhiv kategorij: Obvestila

Jezikoslovni magistrski seminar – 2. letnik 2. stopnje

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bo v študijskem letu 2018/19 potekal jezikoslovni magistrski seminar pri treh izvajalcih: pri prof. Kranjc, Smole in Orel. Skupno srečanje bo v sredo, 3. 10. 2018, ob 13. uri, v predavalnici št. 024. Študente prosimo, da se zanesljivo udeležite predstavitvenega srečanja, na katerem se boste prijavili na izbrani seminar.

 

Izbirni predmet Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice (I. Orel, 3. letnik)

Namesto izbirnega predmeta Poimenovalna tipologija bo letos po nekajletnem presledku spet možno izbrati predmet Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice, ki se izvaja v poletnem semestru ob ponedeljkih med 10.30 in 13. uro (1 ura predavanj, 1 ura seminarja in 1 ura vaj).
Predmet dopolnjuje, utrjuje in nadgrajuje vsebino obveznega predmeta Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja (E) oz. del predmeta Pregled zgodovine slovenskega jezika (D), ki se izvaja v istem semestru. Pri obeh predmetih kot tudi na pisnih izpitih se je pokazala potreba po dodatnem utrjevanju predvsem oblikoslovnega pa tudi skladenjskega predznanja, po uzaveščanju in zgodovinskem utemeljevanju knjižne norme in neknjižne rabe, kar posebej omogočajo tudi seminar in vaje.
Vsebine, ki jih bomo obravnavali, boste lahko sami predlagali.
Obveznost bodo opravljene vaje in krajše seminarsko delo na tematiko po Vašem izboru in v povezavi s strokovno literaturo.
Izbirni predmet bo pripomogel k doseganju boljših rezultatov pri obveznem predmetu in hkrati omogočil sprotni študij za izpit pri njem, obenem bo poglabljal izbrane zanimive ali težje oblikoslovne in skladenjske teme.

Prijazno vabljeni.

Izbirni predmet Literatura in kulturne ustanove

 

Literarni magistrski seminar

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bodo v študijskem letu 2018/19 potekali štirje literarni magistrski seminarji: dva v zimskem semestru (Hladnik, Pezdirc Bartol) in dva v poletnem semestru (Bjelčevič, Zupan Sosič). Enopredmetniki in dvopredmetniki nepedagogi izberete dva seminarja, v vsakem semestru enega, dvopredmetni pedagogi pa enega od štirih. V vsaki skupini je največ 15 študentov. Pri prof. Hladniku se bo seminar pričel 3.10. ob 9.40 v predavalnici 209c, pri prof. Pezdirc Bartol pa 8. 10. ob 16.10 v predavalnici 209c. Študente, ki boste obiskovali magistrski seminar v zimskem semestru, prosimo, da se zanesljivo udeležite prvega srečanja, saj se bomo dogovorili o načinu dela in si razdelili seminarske teme.

Slovensko, slovaško in prekmursko v Murski Soboti in Lendavi

Kako sta slovenski in slovaški kulturni prostor povezana danes? Na dogodku bomo predstavili slovaško-slovenske literarno-kulturne odnose v stični pokrajini – Prekmurju. Predstavili bomo tudi problematiko diglosije na osnovi prekmurskega jezika in pobude za učenje prekmurščine v šolah. Projekciji filma Pout Štefana Kardoša in Jožeta Glažarja (2018) bo sledil pogovor z avtorji, predstavitev raziskovalnih aktivnosti in pogostitev s kratkim kulturnim programom.
Kraj: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (Naslov: Zvezna ul. 10, Murska Sobota)

Strokovno besedilo – obvezno in izbirno

Predmet Strokovno besedilo se bo kot obvezni in izbirni predmet izvajal v zimskem semestru ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob. 1.

Kot izbirni predmet se bo lahko izvajal tudi v letnem semestru, in sicer v obliki konzultacij (število študentov do 10) ali predavanj (število študentov več kot 10).

Na prvi uri predavanj se bomo dogovorili tudi za obliko izvedbe vaj, ki so vodene individualno, zato posebnih skupinskih vaj ni.

Mojca Smolej

Erasmus v UKRAJINI

Oddelek za slovenistiko ima podpisan mednarodni sporazum z Nacionalno univerzo Ivana Franka v Lvovu in Univerzo Tarasa Ševčenka v Kijevu.

Za letni semester 2018/19 sta razpisani dve prosti mesti za študijsko izmenjavo na navedenih univerzah. (Na obeh se izvaja tudi lektorat za slovenščino.)

Vse zainteresirane študente prosim, da se čimprej zglasijo pri meni. Prijavijo se lahko študentje prve in druge stopnje.

Mojca Smolej (mojca.smolej@ff.uni-lj.si, govorilne ure: ponedeljek ob 9h v kabinetu 536/c)

 

 

Vabljeni na avdicijo za zbor in oktet Filozofske fakultete

Dragi študentje,

če se lahko pohvalite s čim več kot le veseljem do posluha in ste pripravljeni zapeti tudi zunaj toplega objema svoje domače drvarnice, ste lepo vabljeni na avdicijo za zbor in oktet Filozofske fakultete, ki ga z ljubečo, a trdno roko vodi dr. Tjaša Ribizel. Avdicija se bo odvila v četrtek, 20. 9. ob 18.00 v sobi 535b.

Poleg večne slave in možnosti, da se lahko umetniško udejstvujete in sodelujete na številnih dogodkih (da ne omenjamo dejstva, da lahko to uveljavljate tudi kot izbirni predmet, za katerega vas bodo nagradili s 6 kreditnimi točkami), je vredno omeniti tudi to, da je naš oktet letos nastopil celo v produkciji Mladinskega gledališča, in sicer v vekopomni predstavi Odilo. Oratorij. Zatemnitev, ki je ravnokar gostovala tudi v Beogradu in jo jeseni čaka tudi gotova zmaga na Borštnikovem srečanju.

Če vam je petje torej v užitek (in hkrati tudi tistim, ki vas poslušajo), lepo lepo vabljeni v to izjemno motivirano, a hkrati tudi izjemno uživaško druščino.

Z lepimi pozdravi!

 

 

Lep pozdrav/Best regards,

Rezultati pisnega dela izpita iz Slovenske književnosti 19. stoletja s petka, 14. 9., in razpored na ustnem delu izpita v ponedeljek, 17. 9.

Spoštovani kolegice in kolegi,

tu so rezultati pisnega dela preverjanja znanja iz Slovenske književnosti 19. stoletja s petka, 14. 9.

18170514 = 22 (8)
18170277 = 22 (8)
18110494 = 21 (7)
18150533 = 21 (7)
18170341 = 20 (7)
18170556 = 14,5 (5–6)
18170446 = 14,5 (5–6)

Na izpit pri prof. Alešu Bjelčeviču v ponedeljek, 17. 9., ob 8.30 se v kabinetu 217a zvrstite po naslednjem zaporedju:

8.30–9.30:
Nataša Zlatnar
Nika Švigelj
Rebeka Kvas
Katarina Černe

9.30–10.30:
Monika Gril
Mateja Jelaska Čefarin
Jasna Budimlić

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Slovenska frazeologija

Rezultati pisnega dela:

 • enodisciplinarni
Vpisna št. ocena  
18140708 7
18120258 5
 • dvodisciplinarni
Vpisna št. Ocena
18150333 7
18130129 8
18150183 7
18001438 6

 

Ustni del bo v ponedeljek, 17. 9. 2018, ob 12h, tudi vpogled ob 12h.

Rezultati izpita iz Didaktike knjiž. (6. 9.)

REZULTATI IZPITA IZ DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI (6. 9. 2018)

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18173394 odlično (10)
18173172 dobro (7)
18173214 prav dobro (8) ZS 7, LS 10
18173523 prav dobro (8) pisno LS nzd (2)
18173226 prav dobro (8) LS 9, ZS 7
18173378 dobro (7) ZS 7, LS 7
18153559 zadostno (6)
18163555 prav dobro (8) ZS 7, LS 8
18163095 prav dobro (8) ZS 7, LS 10
18153571 dobro (7) ni pristopil,AŽ 5
18163287 prav dobro (9)
18163327 prav dobro (8)

Kandidati, ki nimajo vpisanih delnih ocen, so pisali celoletni izpit. Testi so na vpogled v času govorilnih ur ob predhodni najavi na moj fakultetni e-naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Slovenska frazeologija: pisno v četrtek, 13. 9. 2018 ob 12h, pred. 030; ustno v ponedeljek, 17. 9. 2018 – natančnejši razpored ob objavi rezultatov pisnega dela.

Komisijski izpiti iz SF: ustno v četrtek, 13. 9. 2018, ob 12.45h.

Jezikovna norma in jezikovna kultura: petek, 14. 6. 2018, ob 11.30h

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ V SREDO, 12. 9. 2018

Dne: sre, 12. 9. 2018 , od 9.00 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 9.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Šterk, T.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman, PK1

URA: 9.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Kerinc, I.

Pacher, E.

Prusnik, N.

Škrinjar, S.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman

URA: 10.00

Mohorčič. T.

Terčon, U.

Vrana, U.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 11.00

Berden, K.

Brezovnik, N.

Kravanja, E.

Lozančič, G.

Vrbos, V.

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 11.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Serec, M.

 

PREDMET: Literarna interpretacija

URA: 12.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Kovič, A.

Srnel, M.

V ČASU IZPITOV BODO POTEKALE TUDI GOVORILNE URE. KDOR NI NA SEZNAMU, NA IZPIT PA SE JE PRIJAVIL, NAJ PRIDE NA IZPIT (SEZNAM ZA IZPITE JE BIL ZARADI ODSOTNOSTI PROFESORICE NAREJEN ŽE PREJŠNJI PONEDELJEK).

Razpored izpitov iz slovenske proze 1900–1950 v # 218

Ponedeljek 10. 9. 2018
8.00 Valentina Ambrožič
Živa Omahen Kham
Jana Cerinšek
Maja Grintal
9.00 Katja Grum
Miša Jerman Matkovič
Lara Kolenc
Metka Krapež
10.00 Ana Medved
Katja Ogorevc
Amadeja Ancelj, komisijski
Nina Pahor
11.00 Veronika Pucelj
Simona Šinkovec

Torek 11. 9. 2018
8.00 Julija Vačovnik
Sara Zajc
Janja Zupančič
Patricija Berglez
9.00 Sara Brcar
Nejc Faganel
Doris Jeretina
Lara Lazar
10.00 Kaja Nakani
Ana Pestotnik
Nina Strmole
Urša Terčon

Rezultati pisnega dela izpitov pri Morfologiji SKJ, Besedotvorju SKJ in Leksikologiji ter razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18151074 Nzd (4)

 

Vpisna št Pisno
18088124 komisija
18850352 30 % (3)
18001438 72 % (7)

 

Vpisna št Pisno
18120258 64 % (6)

 

Vpisna št Pisno
18850352 71 % (7)
18150310 80 % (8)
18001438 71 % (7)

 

Vpisna št Pisno
18170332 48 % (4)
18151092 komisija
18161152 68 % (-6)
18170851 83 % (8)

 

Vpisna št Pisno
18171033 68 % (-6)
18101333 Ni pristopil.
18170798 57 % (4)

 

Vpisna št Pisno
18161156 43 % (4)
18150394 53 % (5)
18160296 63 % (6)
18151072 58 % (5)
18160045 53 % (5)
18160157 83 % (8)
18150037 63 % (6)

Razpored za ustni del izpita pri prof. Andreji Žele

Četrtek, 6. 9. 2018, ob 9. uri:

Neža Sazonov
Klara Širovnik
Anamarija Zala Hajdin
Stanislava Klopčič
Ajda Sokler
Simona Šinkovec
Tjaša Mohorčič

 

Razpored za ustni del izpita pri Saški Štumberger

Ponedeljek, 10. 9. 2018, ob 9. uri:

Uršula Rojs
Jerica Vidergar
Lara Kolenc

Komisijski izpiti v torek, 11. 9. 2018, ob 9. uri.

Govorilne ure in ogled testov v torek, 11. 9. 2018, ob 11. uri.

Saška Štumberger

Rezultati testov iz Skladnje SKJ

Red. prof. dr. Simona Kranjc

 

 

3. 9. 2018

Vpisna številka Ocena
18161156 61
18160297 63
18160306 72

 

 

Seznam ustnih izpitov iz Skladnje SKJ, četrtek, 6. 9., ob 9.30

Ime in priimek
Ana Zelenko
Ana Kovačič
Valentina Ambrožič

 

Obdobja in slogi v slovenski književnosti

Spoštovani, študentje, ki so v štud. letu 2017/18 poslušali predavanja iz predmeta pri prof. dr. Novak Popov, ki je nadomeščala izr. prof. dr. Urško Perenič, in bi želeli septembra opravljati izpit pri predmetu, prosimo, da to čim prej sporočijo na naslov urska.perenic@gmail.com (Ob tem naj dodamo, da je bilo zadostno število rokov sicer že razpisano, da pa gre za nekakšen dodatni rok.) 

Strokovno besedilo – obvezno in izbirno

Predmet Strokovno besedilo se bo kot obvezni in izbirni predmet izvajal v zimskem semestru ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob. 1.

Kot izbirni predmet se bo lahko izvajal tudi v letnem semestru, in sicer v obliki konzultacij (število študentov do 10) ali predavanj (število študentov več kot 10).

Na prvi uri predavanj se bomo dogovorili tudi za obliko izvedbe vaj, ki so vodene individualno, zato posebnih skupinskih vaj ni.

Mojca Smolej

Slovenska književnost 19. stoletja – rezultati testa z dne 31. 8. in razpored pri ustnem delu izpita 3. 9.

Spoštovani,

rezultati pisnega dela izpita iz Slovenske književnosti 19. stoletja 31. 8. so sledeči:

18170343 = 10 (29 točk)
18177148 = 9 (26 točk)
18160262 = 8 (22 točk)
18170278 = 7 (21 točk)
18170111 = 7 (20 točk)
18171033 = 6 (16 točk)
18170556 = nzd (13 točk)
18170277 = nzd (13 točk)
18170446 = nzd (9 točk)
18150533 = nzd (8 točk)

Ustni izpiti pri prof. Bjelčeviču bodo potekali v ponedeljek, 3. 9., od 8.30 v kabinetu 217a. Udeležite se jih v naslednjem vrstnem redu:

8.30
Ema Koncilija
Marja Filipčič Redžić
Valeriya Horvat
Kaja Tržan

9.30
Anamarija Zala Hajdin
Nina Šulc
Tjaša Kopina

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Slovenska frazeologija – rezultati testa in ustni del izpita

Ustni del izpita (po abecednem zaporedju):

 • dvodisciplinarni – ponedeljek, 3. 9. 2018, ob 10h
 • enodisciplinarni – torek, 4. 10. 2018, ob 10h

Rezultati pisnega dela: vpogled – ponedeljek in torek ob 10h

 • enodisciplinarni
18141047 9
18150296 8
18140708 5
18120258 7
18141051 7
18090846 8
18150389 9
18150390 6
18130568 7
 • dvodisciplinarni
18088124 6
18140878 7
18150333 7
18140317 7
18140320 9
18110610 8
18150179 7
18150306 8
18150147 5
18130564 7
18150310 7
18120139 8

OBVESTILO ENOPREDMETNIM ŠTUDENTOM 2. L. DRUGOSTOPENJSKEGA MAG. ŠTUDIJA PED. SLOVENISTIKE (2018/19)

Spoštovani enopredmetni slovenisti 2. letnika magistrske pedagoške slovenistike!

Pedagoška praksa je sestavni dela vašega pedagoškega študija. V št. l. 18/19 bo individualna pedagoška praksa za SL E (2. l.) potekala od konca septembra do konca novembra. Učitelje – mentorje na osnovnih ali srednjih šolah si poiščete sami. Z oddelčno tajnico uredite zavarovanje ter preverite, ali je s šolo že sklenjena pogodba o partnerstvu. Če šola želi še kakšna dodatna potrdila o sodelovanju, mi to sporočite.

Praksa, ki naj bo čim bolj strnjena, naj traja 15 delovnih dni. V tem času hospitirate pri mentorjevem pouku slovenskega jezika in književnosti, svoja opažanja zapisujete po dnevih v dnevnik prakse (dostopen bo na visu). Dnevnik je vodič po vaših dejavnostih v času pedagoške prakse in pripomoček pri njihovi refleksiji in evalvaciji. Usmerja vas k načrtnemu opazovanju dogajanja v razredu, v njem poročajte o svojem sodelovanju pri učni uri, utemeljujte izbrane cilje, vsebine in metode, razmišljajte o izvedbi opazovanih mentorjevih učnih ur in oblikujte nove predloge.

Učne ure skupaj z mentorjem analizirajta celostno: upoštevajta didaktični vidik (cilji, vsebine, metode), strokovni vidik (raba knjižnega jezika, poznavanje snovi) in splošni pedagoški vidik (komunikacija v razredu, upoštevanje razvojnih značilnosti učencev, dajanje konstruktivnih povratnih informacij), pa tudi podrobno (analitično) (prim. obrazec za podrobno opazovanje učne ure iz jezika in književnosti). Z mentorjem se pogovarjajte o uporabljenih gradivih in ga prosite, naj vam omogoči vpogled v šolsko dokumentacijo (priprave, časovna razporeditev snovi). Čim prej, tj. že drugi ali tretji dan, izvajajte dejavne kratke in vnaprej pripravljene intervencije pri mentorjevih urah jezika in književnosti. Temu pravimo mini nastopi. Izvedite jih čim več (a najmanj po tri iz književnosti in iz jezika). Oceni jih mentor po 3-stopenjski lestvici (opravil/-a, dobro opravil/-a, odlično opravil/-a). Sodelujte pri mentorjevih govorilnih urah, morebitnih roditeljskih sestankih, pedagoških konferencah in drugih mentorjevih aktivnostih (npr. ekskurzijah). Seznanite se z vzgojno problematiko.

Pred odhodom na prakso na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pošljite ime in priimek učitelja – mentorja, njegov elektronski naslov, podatke o šoli (naziv, naslov) ter vaše podatke. Mentorju bom posredovala okvirna navodila za uspešen potek pedagoške prakse in mu po končani praksi izdala Potrdilo o mentorstvu, ki ga bo lahko uveljavljal pri svojem napredovanju v nazive.

Prakso bomo evalvirali in reflektirali na fakultetnih sestankih, ki se jih zagotovo udeležite. Prvi sestanek bo v torek, 2. 10. 2018, ob 13h v 102. Termini ostalih srečanj bodo objavljeni med obvestili na oddelčni spletni strani.

Na Katedri za didaktiko slovenščine smo vam in vašim mentorjem z veseljem na razpolago z dodatnimi nasveti, pojasnili in informacijami. Oglasite se lahko po elektronski pošti ali osebno v času govorilnih ur.

V imenu didaktične katedre vam želim uspešno individualno pedagoško prakso in vas do torka, 2. 10., ob 13h prijazno pozdravljam.

izr. prof. dr. Alenka Žbogar

 

Razpis za študentsko delo na projektu Noč raziskovalcev

za potrebe projekta Noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! potrebujemo 4 študente, ki bi izvajali ankete. Anketiralo bi se 3 dni po 2h/dan. Plačilo: 5,33 EUR bruto. Prijave zbiramo na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si

 

ŠE DODDATNO ZA ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO, ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO, ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO IN ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

Za potrebe projekta Noč raziskovalcev potrebujemo 3-5 študentov, ki bi opravljali monitoring na glavnem dogodku, ki bo 28. 9. 2018 na Novem trgu.

Prijave zbiramo do 30. 8. 2018.

 

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Slovenska frazeologija – pisno v četrtek, 30. 8. 2018, ob 10h v pred. 2, ustno v ponedeljek in torek, 3. In 4. 9. 2018 (seznam po pregledu pisnega dela).

Jezikovna norma in jezikovna kultura – petek, 31. 8. 2018, ob 11h.

Komisijski izpiti četrtek, 30. 8. 2018, ob 11.30h.

 

Obvestilo izr. prof. dr. Urške Perenič

Spoštovane kolegice in kolegi,

ker sem bila v minulem študijskem letu odsotna zaradi porodniškega dopusta, je v urniku pri izbirnih predmetih Literatura in kulturne ustanove ter Literatura in mediji še vedno navedenih več terminov, tudi kolegov, ki so me nadomeščali. Toliko terminov pri predmetih se seveda ne bo izvajalo, ampak kot je to običajno (možne so tudi še nekatere uskladitve urnika z vami, in sicer v okviru razpoložljivosti predavalnic).V tem trenutku ste seveda prav lepo vabljeni, da se prijavite k obema predmetoma. Naj še dodam, da so študentje v okviru teh dveh predmetov doslej nekatere svoje uspešne seminarje razvili v magisterije, kar tudi tokrat ni izključeno, če vas tematike zanimajo. Pa lep pozdrav in uspešno štud. leto, Urška Perenič

Urška

Rezultati pisnih izpitov iz Besedotvorja SKJ in razpored za ustni del

18151074 nezadostno (5)
18161144  68 % (7)
18161149 nezadostno (5)
18151092 nezadostno (5)
18161156 nezadostno (5)
18160145   86 % (9)
18151225   90 % (9)
18150132   60 % (6)
18151072 nezadostno (5)
18160195   68 % 87)
18160045 nezadostno (5)
18160135   82 % (8)
18160157   80 % (8)
18150037   69 % (7)

 

Ustno: v sredo, 29. 8., ob 9. uri.

Tana Benčan
Maja Grintal
Ana Kepic
Metka Krapež
Nika Primc

 

Ob 10. uri:

Uršula Rojs
Jerica Vidergar
Patricija Berglez

 

Ogled testov na mojih govorilnih urah v sredo, 29. 8., ob 11. uri.

Saška Štumberger

Rezultati pisnih izpitov iz Morfologije SKJ in Leksikologije ter razpored za ustni del

Morfologija slovenskega knjižnega jezika – dvodisciplinarni

Vpisna št Pisno
18161164 79 % (7)
18170446 57 % (4)
18151172 83 % (8)
18170340 64 % (5)
18170556 89 % (9)
18150541 komisija
18170277 71 % (6)

 

Leksikologija – dvodisciplinarni 

Vpisna št Pisno
18150393 69 % (7)
18177148 77 % (8)
18150179 60 % (6)
18150147 63 % (6)

Leksikologija 

Vpisna št Pisno
18150294 67 % (7)

Morfologija slovenskega knjižnega jezika

Vpisna št Pisno
18170332 64 % (5)
18151092 komisija
18170843 83 % (8)

 

Ustno: 27. 8. ob 9. uri.

Jošt Bobnar
Maja Boh
Marja Filipčič Redžić
Diana Pivc
Eva Razpotnik

 

 1. 8. ob 10. uri.
Nina Šulc
Katja Brodarič
Urška Celin
Mateja Jelaska Čefarin
Nika Švigelj

 

Komisijski izpiti bodo v torek, 28. 8., ura bo sporočena kasneje. Ogled testov na mojih govorilnih urah v sredo, 29. 8., ob 11. uri.

Saška Štumberger

Slovenska proza 1900–1950: razpored izpitov

Ponedeljek 27. 8. 2018, # 218
8.00 Lana Djuratovič
Nejc Faganel
Doris Jeretina
Matej Knez
9.00 Lučka Majcenovič
Nina Strmole
Urša Ambrožič
Valentina Ambrožič
10.00 Amadeja Ancelj
Maja Boh
Maja Grintal
Katja Grum
11.00 Miša Jerman Matkovič
Renata Keković
Ana Kepic
Ana Kovačič

Torek 28. 8. 2018, # 218
8.00 Rok Kuralt
Ana Medved
Manja Ocepek
Katja Ogorevc
9.00 Alja Primožič
Veronika Pucelj
Ana Rakovec
Maja Redenšek
10.00Klemen Sagadin
Sara Strajnar
Simona Šinkovec
Barbara Švigelj
11.00 Larisa Trdina
Manca Uršič
Julija Vačovnik
Jerica Vidergar

Uvod v literarno teorijo: rezultati pisnega in razpored pri ustnem delu izpita

Spoštovani kolegice in kolegi,

rezultati pisnega preverjanja znanja iz Uvoda v literarno teorijo 22. avgusta so sledeči:

18161146 = 12 točk (nzd)
18151074 = 17 točk (6)
18150132 = 22 točk (8)
18150402 = 27 točk (9)

V ponedeljek, 27. avgusta, se na ustnih izpitih pri prof. Marijanu Doviću (kabinet 209 b) razvrstite po naslednjem zaporedju:

10.00:
Karin Kovaček
Rok Kuralt
Sara Brcar
Valentina Vrbos

11.00:
Ana Pestotnik
Ana Kepic
Karla Ana Dolenc

12.00:
Valentina Ambrožič
Gea Gregorič

14.00:
Pia Oražem
Maja Grintal
Ana Kovačič
Mojca Kranjec

15.00:
Zala Podkrižnik
Ana Medved
Barbara Okorn
Jerca Vidergar

Lep pozdrav,
Andraž Jež

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ V PONEDELJEK, 27. 8. 2018

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Dne: pon, 27. 8. 2018 , od 15.30 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 15.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Šterk, T.

Zgaga, K.

Žunič, N.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman, PK1

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Norčič, Z.

Pacher, E.

Škrinjar, S.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman

URA: 17.00

Janežič, N.

Skaza, B.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 17.00

Berden, K.

Filipčič Redžič, M.

Frankol, E.

Pribožič, K.

Sršen, P.

Vrbos, V.

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 18.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Brcar, S.

 

PREDMET: Literarna interpretacija

URA: 18.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Kovič, A.

Razpored (pisnih) in ustnih izpitov pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju (izpitni rok 24. 8. 2018)

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

PISNO: v petek, 24. 8. 2018, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 13.15 v kabinetu 536c

 

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: v petek, 24. 8. 2018, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 13.30 v kabinetu 536c (ogled testov in vpis ocen)

 

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: v petek, 24. 8. 2018, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 13.45 v kabinetu 536c

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.00 v kabinetu 536c (vpis ocen)

 

Govorna tehnika

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.00 v kabinetu 536c (vpis ocen)

 

Uporabna slovenščina

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.15 v kabinetu 536c (vpis ocen)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

PISNO: v petek, 24. 8. 2018, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.15 v kabinetu 536c

 

Ogled pisnih izpitnih testov bo v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.15 in naslednji četrtek na rednih govorilnih urah.

 

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Poziv študentom za seznam priporočljivih literarnih del

Dragi študenti, oddelek bo ob 100letnici obstoja izdal knjižico, v kateri bomo neslovenistom in tujim študentom ponudili po 100 citatov iz slovenske literature, 100 priporočljivoh literarnih del in podobno. Prosimo vas, da nam pošljete

1) po 10 do 20 zanimivih citatov iz slovenskega leposlovja in esejistike. Citati naj bodo aktualni, dobesedni z navedbo vira (ime avtorja in dela ter letnica) in kratki, 1 do 3 vrstice, izjemoma 5.

2) 10 do 20  cvetk in zanimivih kratkih izjav o slovenskem jeziku in literaturi z imenom avtorja, dela in letnico.

3) 10 do 20  priporočljivih del slovenske literature. To so lahko že kanonizirana dela in tudi nekanonizirana, ki jih priporočamo vsakemu, ki se želi seznaniti s slovensko literaturo. Časovni razpon je od začetkov do 2018.  NAVODILA:

a) Predlagajte tudi spregledana dela, (naj)novejša dela, dela pisateljic, popularna oz. lahka, pa tudi eksperimentalna

b) Mislite na približno uravnoteženost proze, drame in poezije, niste pa zavezani fiksnim razmerjem

c) Vsako delo se opiše z avtorjem, naslovom, letnico prvega izida, dostopnostjo na DLIB in Wikiviru

Seznam pošljite na naslov aleksander.bjelcevic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Jerci Vogel

Spoštovani,

obveščam vas, da bom imela zadnje redne govorilne ure namesto ta petek (12. 7.) prihodnjo sredo (18. 7.) od 11.30 do 13.00. V drugi polovici julija in avgusta bodo govorilne ure po vnaprejšnjem dogovoru prek e-pošte. Želim vam uspešno in sproščeno poletje.

Jerca Vogel

Razpored izpitov iz slovenske proze 1900–1950

Ponedeljek 9. 7. 2018, # 218

8.00 Nejc Faganel
Doris Jeretina
Lara Lazar
Kaja Nakani
9.00 Anamarija Sedevčič
Petra Stražišar
Nina Strmole
Katarina Špringer
10.00 Jana Vaupotič
Tea Adamlje
Amadeja Ancelj
Mihaela Drobnič
11.00 Maja Grintal
Sara Guzelj
Tajda Jerkič
Miša Jerman Matkovič

Torek 10. 7. 2018, # 218

8.00 Ana Kepic
Metka Krapež
Rok Kuralt
Nika Lončar
9.00 Ana Medved
Anja Pirnat
Polona Pirnat
Urška Plesnik
10.00 Ana Rakovec
Klemen Sagadin
Danijela Sitar
Neža Tomažič
11.00 Kaja Trogar
Tea Turnšek
Valentina Vrbos
12.45 Živa Škedelj (komisijski)

Govorilne ure pri S. Štumberger

Od 9. julija bodo govorilne ure, če se boste zanje dogovorili po e-pošti

saska.stumberger@guest.arnes.si.

Pred jesenskimi izpitnimi roki bodo govorilne ure v četrtek, 23. 8. 2018, ob 10. uri.

Želim vam lepe počitnice.

Saška Štumberger

Morfologija slovenskega knjižnega jezika – rezultati in razpored za ustni del

 

Vpisna št Pisno
18150533   (S) 74 % (6)
18170476 100 % (10)
18170341 94 % (9)
18171033 65 % (5)
18170140 95 % (10)
18101333   (S) Ni pristopil.
18160296 Komisija
18170344 92 % (9)
18170049 85 % (8)
18170274 84 % (8)
18170016 97 % (10)
18170317 105 % (10)
18170275 85 % (8)
18170277 61 % (5)
18170279 94 % (9)
18170280 95 % (10)
18170514 99 % (10)
18170320 89 % (9)

 

18151092 komisija
18161151 77 % (7)
18170336 82 % (7)

 

Ustno: 5. 7. 2018 v kabinetu 210A

Ob 9.00

1.      Katarina Černe
2.      Urh Ferlež
3.      Monika Gril
4.      Hana Kastelic
5.      Špela Mehić
6.      Maja Ravnikar
7.      Sarah Rink
8.      Karmen Strel
9.      Blaž Šoba
10.  Nina Štular
Ob 11.00
11.  Nuša Vešligaj
12.  Gal Viršek Žiger
13.  Nataša Zlatnar
14.  Maruša Žibred

 

15.  Larisa Novak
16.  Tinkara Volk

 

Govorilne ure, na katerih si boste lahko ogledali izpite, bodo v petek, 6. 7. 2018, ob 10. uri.

 

Saška Štumberger

Besedotvorje SKJ, rezultati pisnega dela izpita in razpored za ustni del pri S. Štumberger

Vpisna št Pisno
18160412 97 % (10)
18160274 71 % (7)
18160146 60 % (6)
18160292 77 % (8)
18160118 84 % (8)
18160424 89 % (9)
18151225 38 % (3)
18150488 75 % (7)
18160296 45 % (4)
18160297 67 % (7)
18150138 82 % (8)
18160298 85 % (9)
18160152 102 % (10)
18161158 82 % (8)
18150139 85 % (9)
18160155 71 % (7)
18150307 71 % (7)
18160562 64 % (6)
18160762   (S) 71 % (7)
18160304 85 % (9)
18150312 90 % (9)
18160203 84 % (8)
18160162 89 % (9)
18160163 63 % (6)
18160306 86 % (9)

 

Vpisna št Pisno
18161144 60 % (6)
18161145 82 % (8)
18160202 88 % (9)
18151089 74 % (7)
18140708 64 % (6)
18161150 89 % (9)
18161231 90 % (9)
18151092 80 % (8)
18160289 90 % (9)
18160291 77 % (8)

 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika – razpored za ustni del

 1. 7. 2018 ob 9.00
1.      Urša Ambrožič
2.      Manja Arnšek
3.      Ana Cotič
4.      Karla Ana Dolenc
5.      Mihaela Drobnič
6.      Sara Guzelj
Ob 10.00
7.      Ana Kovačič
8.      Rok Kuralt
9.      Manja Ocepek
10.  Pia Oražem
11.  Klementina Pačnik
12.  Alja Primožič
Ob 11.00
13.  Maja Redenšek
14.  Andraž Stevanovski
15.  Sara Strajnar
16.  Barbara Švigelj
17.  Neža Tomažič
18.  Larisa Trdina
Ob 12.00
19.  Manca Uršič
20.  Julija Vačovnik
21.  Ana Zelenko

 

22.  Patricija Berglez
23.  Sara Brcar
24.  Lana Djuratovič
Ob 13.00
25.  Nejc Faganel
26.  Nika Janežič
27.  Lara Lazar
28.  Lučka Majcenovič
29.  Urša Noč
30.  Pia Rednak
Ob 14.00
31.  Jana Vaupotič

 

32.  Uroš Ferrari Stojanović
33.  Nika Lončar

 

Govorilne ure, na katerih si boste lahko ogledali izpite, bodo v petek, 6. 7. 2018, ob 10. uri.

 

Saška Štumberger

KŠR – rezultati (Žbogar)

REZULTATI IZPITA IZ KNJIŽEVNOSTI ZA ŠOLSKO RABO

Predmet: PK2 Književnost za šolsko rabo (Specialni del ped. modula)
Izpitni rok: 26.6.2018, 09:00, didaktična predavalnica
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18153559 dobro (7)
18153074 prav dobro (8)
18163207 zadostno (6)
18153082 nzd (4)
18163145 dobro (7)
18163095 prav dobro (8)
18163285 delna ocena odjava
18163434 prav dobro (9)
18163298 prav dobro (8)
18153604 ni pristopil

 

Predmet: SL2 Književnost za šolsko rabo – D P
Izpitni rok: 26.6.2018, 09:00, didaktična predavalnica
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena
18163265 prav dobro (8)
18153180 prav dobro (8)
18163324 prav dobro (9)

Vpogledi v pisne izpite so možni do 12. 7. 2018 ob predhodni najavi na moj fakultetni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij! Alenka Žbogar

Slovenska književnost 19. stoletja – razpored pri ustnih izpitih v četrtek, 5. julija

Spoštovani kolegice in kolegi,

ustni izpiti iz Slovenske književnosti 19. stoletja pri dr. Alešu Bjelčeviču bodo potekali v četrtek, 5. julija 2018, od 8. ure v kabinetu 217a. Udeležite se jih v naslednjem vrstnem redu:

8.00
Maruša Žibred
Ana Ule
Karmen Strel
Sarah Rink

9.40
Ana Medvešček
Jakob Kužnik
Katja Brodarič

Študentje, ki jih ni na seznamu, kolokvija tokrat žal niso opravili.

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Rezultati izpitov iz Leksikologije in Besedotvorja SKJ (ustno pri A. Žele) ter razpored za ustni del

Leksikologija – rezultati 

Vpisna št Pisno
18130118 75 % (7)
18140708 68 % (7)
18121379 61 % (6)
18150025 70 % (7)
18130594 77 % (8)

 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika – rezultati študentov, ki opravljajo izpit pri prof. Andreji Žele

18150179 74 % (7)
18177148 78 % (8)

 

Leksikologija – razpored za ustni del

 1. 7. 2018 ob 9. uri
Erna Androjna
Gea Gregorič
Natalija Hlačar
Nika Janežič
Urša Vrana

 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika – razpored za ustni del pri prof. Andreji Žele

 1. 7. 2018 ob 9. uri

Marja Filipčič Redžić
Diana Pivc

Komisijski izpiti bodo 4. 7. 2018 ob 10. uri.

Rezultati izpitov iz Morfologije SKJ in Besedotvorja SKJ (ustno pri S. Štumberger) bodo objavljeni 4. 7. 2018.

Govorilne ure, na katerih si boste lahko ogledali izpite, bodo v petek, 6. 7. 2018, ob 10. uri.

 

Saška Štumberger

Obvestilo doc. dr. Saške Štumberger

V četrtek, 28. 6., in v petek, 29. 6., bom na službeni poti v Gradcu, zato govorilne ure odpadejo. Nadomestne govorilne ure bodo v sredo, 27. 6., ob 12.00, nato pa v petek, 6. 7. 2018, ob 10.00, ko si boste lahko ogledali tudi pisne izpite.
Med počitnicami bodo govorilne ure po dogovoru po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si. Med kolektivnim dopustom in od 11. do 21. 8. govorilnih ur ne bo.
Ustni del izpita iz Besedotvorja SKJ bo v četrtek, 5. 7. 2018, ob 9.00, za komisijske izpite boste obveščeni kasneje.

Saška Štumberger

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Dne: tor, 26. 6. 2018 , od 9.00 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 9.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Bremec, M.

Ilin, D.

Kotnik, A.

Šterk, T.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman, PK1

URA: 10.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Kryštufek. E.

Norčič, Z.

Šerifoski, A.

Žgajner, E.

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 11.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Eichlerova, K.

 

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman

URA: 11.00

Dolžan, Š.

Hlačar, N.

Janežič, N.

Kerin, S.

Knez, M.

Krečič, J.

Mohorčič, T.

Pestotnik, L.

Plantan, A.

Šintler, A.

Zorko, M.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 15.00

Berden, K.

Čeč, T.

Ilin, D.

Pivc, D.

Sattler, L.

Semič, A.

Sovič, P. P.

Šinkovec, S.

Trogar, K.

Zajc, S,

 

 

 

 

Nova branja 2018/19: poziv mladim dramatičarkam in dramatikom

Dramatičarke in dramatike, stare do 30 let SNG Drama Ljubljana vabi k sodelovanju pri 6-mesečnem dramskem laboratoriju

Razvijali bomo kratka dramska besedila iz skupne izhodiščne teme in na koncu uprizorili gledališki omnibus novonastalih besedil.

Skupina piscev se bo na tedenskih srečanjih od oktobra do aprila najprej ogrela z odrskimi in pisnimi improvizacijami, nato filozofsko-sociološko in teatrološko razmišljala o dani temi, pisala, pisala, pisala, konstruktivno debatirala o nastajajočih dramah in ob dramaturških, lektorskih, režijskih in igralskih komentarjih pisala, pisala, pisala …

Mentorica: Simona Hamer. Prijavo, kratek življenjepis in dramsko besedilo ali daljši reprezentativni prizor pošljite do 15. septembra 2018 na simona.hamer@gmail.com. Na tem naslovu dobite tudi odgovore na morebitna vprašanja.

 

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Dne: tor, 26. 6. 2018 , od 9.00 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 9.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Bremec, M.

Ilin, D.

Kotnik, A.

Šterk, T.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman, PK1

URA: 10.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Kryštufek. E.

Norčič, Z.

Šerifoski, A.

Žgajner, E.

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 11.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Eichlerova, K.

 

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman

URA: 11.00

Dolžan, Š.

Hlačar, N.

Janežič, N.

Kerin, S.

Knez, M.

Krečič, J.

Mohorčič, T.

Pestotnik, L.

Plantan, A.

Šintler, A.

Zorko, M.

 

 

 

 

 

POLETNI URNIK KNJIŽNICE ODDELKA ZA SLOVENISTIKO KNJIŽNICE ODDELKA ZA SLAVISTIKO

 

2.–13. 7.: pon., tor., čet., pet. od 7. do 15. ure,

sre. od 7. do 17. ure.

 

16.–31. 7.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure,

sre. od 9. do 17. ure.

 

1.–15. 8.: zaprto zaradi kolektivnega dopusta.

 

 1. 8.–28. 9.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure,

sre. od 9. do 17. ure.

 

Priporočamo vam, da si pravočasno izposodite in podaljšate študijsko gradivo. Gradivo, ki ga boste rezervirali preko Cobissa med 1. in 15. avgustom, bomo pripravili 16. avgusta. Na ta dan bomo tudi razdolžili gradivo, ki ga boste v času kolektivnega dopusta vrnili v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37).

 

V Ljubljani, 19. junija 2018

Govorilne ure pri izr. prof. dr. A. Žbogar (21. 6.)

Obveščamo vas, da bodo jutrišnje govorilne ure pri izr. prof. dr. Alenki Žbogar potekale po vnaprej napovedanih in individualno dogovorjenih terminih, in to od 11h do 13h. Zaradi velikega zanimanja in povpraševanja po individualnih konzultacijah prosi, da se za termin za pogovor najavite vsaj teden dni vnaprej na njen fakultetni elektronski naslov.

Razpored izpitov 19. 6. 2018 pri prof. dr. Marku Juvanu

Razpored izpitov za 19. 6. 2018 pri prof. dr. Marku Juvanu, kabinet 209b

09.00–10:30
SL2 Teorija literarnega diskurza
1 Bilavčić Mateja
2 Fabjan Nuša
3 Hajdinjak Maja
4 Jošt Lucija
5 Simončič Nuša
6 Šinko Sara

10.30–11:15
PK2 Medbesedilnost (LT2)
1 Jurgele Kaja
2 Zalaznik Lina

PK2 Teorija literarnega diskurza (LT2)
1 Kodba Rok

Rezultati – KPK (Žbogar)

REZULTATI IZPITA IZ KOMPETENC PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

 

Vpisna št. Ocena Ocena vaj
18153070 odlično (10) opravil
18153273 prav dobro (8) opravil
18163377 prav dobro (8) opravil
18163435 zadostno (6) opravil
18163410 prav dobro (8) opravil

 

Vpisna št. Ocena
18163220 odlično (10)
18163066 odlično (10)
18163298 odlično (10)

Vpogled v izpit je možen ob predhodni najavi na moj fakultetni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar
 

OBVESTILO “PRIJAVA IN ODJAVA OD IZPITOV (za študente 1. in 2. stopnje)”

V skladu z novim Statutom UL in Študijskim redom UL se je spremenil 18. člen PRAVILNIKA O IZPITNEM REDU FF, ki pravi:

Rok za prijavo na izpit ne sme biti daljši od treh tednov. Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim rokom izpita. Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil.

Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje do poldneva (do 12h) dan pred izpitom.

 

V primeru, da ste obvestilo objavili že sami in je s tem prišlo do podvajanja, nam prosim, sporočite in bomo obvestilo,  ki je bilo objavljeno z naše strani, odstranili.

Lep pozdrav,

Marija

Rezultati pisnega izpita iz Didaktike književnosti (Žbogar)

REZULTATI PISNEGA IZPITA IZ DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI

SL2 Didaktika književnosti – D P 2. letn.
Izpitni rok: 14.6.2018, 10:30, Predavalnica 2
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18163199 delna ocena pisno ZS zd (6),pisno LS nzd (4)
18153074 dobro (7) pisno LS zd (6)
18153343 delna ocena 9,pisno LS nzd (4)
18163252 prav dobro (9) pisno LS pdb (8)
18163263 prav dobro (8) pisno LS db (7)
18163265 prav dobro (9) pisno LS odl (10)
18163091 odlično (10) pisno LS odl (10)
18163555 delna ocena pisno ZS db (7),pisno LS nzd (5)
18163185 dobro (7) pisno LS zd (6)
18153223 ni opravil, nzd (4)
18153432 dobro (7) pisno LS pdb (8)
18163097 dobro (7)
18163220 dobro (7)
18163324 odlično (10) pisno LS odl (10)
18133064 prav dobro (8)
18163103 delna ocena pisno ZS 7,pisno LS nzd (4)
18163434 odlično (10) pisno LS odl (10)
18163298 prav dobro (9) pisno pdb (9)
18163110 zadostno (6)
18163236 odlično (10) pisno LS odl (10)

 

 

Predmet: SL2 Didaktika književnosti
Izpitni rok: 14.6.2018, 10:30, Predavalnica 2
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18173394 nezadostno (5)
18173457 ni opravil pisno LS nzd (4)
18173458 dobro (7) pisno LS zd (6)
70081001 odlično (10)
18173512 ni opravil pisno LS nzd (4)
18173172 ni opravil nzd (4)
18173214 ni opravil pisno LS nzd (4)
18173459 dobro (7) pisno LS db (7)
18173226 ni opravil pisno LS nzd (4)
18173355 ni opravil pisno LS nzd (3)
18173555 zadostno (6)
18173378 ni opravil pisno LS nzd (4)

Vpogled v pisne izpite je možen po dogovoru. V primeru, da bi želeli k izpitu znova pristopiti junija, pa se ne morete prijaviti, se na izpit najavite na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si. Prijavila vas bom naknadno (individualno). Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

 

Rezultati izpita iz didaktike slovenskega jezika, 12. 6. 2018

Rezultati izpita pri predmetu Didaktika slovenskega jezika za študentke, ki so predmet obiskovale v študijskem letu 2017/18, so navedeni v naslednjem zaporedju: vpisna številka, rezultat pisnega izpita (dosežene točke in odstotki), delna ocena pisnega izpita in KONČNA OCENA (tj. ob upoštevanju seminarja).

Rezultati za študentke, ki so predmet obiskovale v prejšnjih študijskih letih, so navedeni v naslednjem zaporedju: vpisna številka, rezultat pisnega izpita (dosežene točke in odstotki), delna ocena pisnega izpita. USTNI ZAGOVOR bo v ponedeljek, 18. junija, ob 9.30.

Lepo vas pozdravljam. Jerca Vogel

18163457: 35 točk (od 54) oz. 65 %; zadostno (6)
18163292: 45 točko (od 54) oz. 83 %; prav dobro (8), PRAV DOBRO (9)
18163113: 49 točk (od 54) oz. 91 %; prav dobro (9); ODLIČNO (10)
18163265: 47 točk (od 54) oz. 87 %; prav dobro (9); ODLIČNO (10)
18153265: 41 točk (od 54) oz. 76 %; dobro (7)
18143536: 36 točk (od 54) oz. 67 %; zadostno (6)
18153343: 50 točk (od 54) oz. 93 %; ODLIČNO (10)

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela

Ustni del izpita:

– enodisciplinarni: v ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 11h

– dvodisciplinarni (A-I) v ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 15h

– dvodisciplinarni (J-Z) v torek, 19. 6. 2018, ob 11h

Rezultati pisnega dela: vpogled v ponedeljek ob 15h.

Enodisciplinarni:

Vpisna št. Ocena
18150295 6
18140038 6
18150298 7
18150379 8
18960344 6
18150381 6
18140308 8
18140309 9
18150386 9
18151194 5
18140311 7
18141051 5
18140306 7
18141289 5
18130568 5

 

Dvodisciplinarni:

Vpisna št. Ocena
18150160 6
18150024 9
18130812 8
18150392 8
18140878 7
18130594 9
18140503 9
18150167 7
18150168 7
18130556 8
18150134 7
18150173 7
18140258 7
18150175 8
18150273 6
18150310 7
18150185 5
18001438 5
18120139 5

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika, rezultati in razpored za ustni del

Ustno pri Andreji Žele

18140708 38 % (3)
18151074 75 % (7)

 

18150025 85 % (9)
18140179 70 % (7)
18850352 52 % (5)
18150401 66 % (7)

 

 

Ustno pri Andreji Žele v torek, 19. 6. 2018, ob 9. uri.

Ana Pestotnik

 

Erna Androjna
Katja Grum
Ema Kravanja

 

Ustno pri Saški Štumberger

18160039 96 % (10)
18151225 41 % (4)
18150488 49 % (4)
18160663 74 % (7)
18150402 67 % (7)
18160300 73 % (7)
18161158 80 % (8)
18150139 52 % (5)
18160265 89 % (9)
18160756 93 % (9)
18160607 97 % (10)
18160757 81 % (8)
18160303 84 % (8)
18160158 89 % (9)
18160159 84 % (8)
18160351 93 % (9)
18160180 93 % (9)
18160314 100 % (10)
18160307 80 % (8)
18151089 59 % (5)
18160288 80 % (8)
18150387 60 % (6)
18160290 84 % (8)

 

18161145 75 % (7)

 

Razpored za ustni del izpita

Torek, 19. 6. 2018, ob 9. uri.

1.      Ema Štarkl
2.      Anamarija Cemič
3.      Tajda Jerkič
4.      Ana Medved
5.      Lucija Mirkac

 

Ob 10. uri.

6.      Pia Oražem

 

7.      Polona Pirnat
8.      Urška Plesnik
9.      Ina Poteko
10.  Veronika Pucelj

 

Ob 11. uri.

11.  Ana Rakovec
12.  Klemen Sagadin
13.  Danijela Sitar
14.  Tamara Šterk
15.  Tea Turnšek
16.  Janja Zupančič

Ob 12. uri.

17.  Kaja Nakani
18.  Nina Strmole
19.  Katarina Špringer

 

20.  Sara Brcar

 

Ogled testov na govorilnih urah v petek, 22. 6., ob 10.00.

Saška Štumberger