ponedeljkov ustni izpit iz Slovenske književnosti 19. stoletja

9.00 v kabinetu 210A

Maja BOH

Nina PAHOR

Matej MARKIČ

Dajana TRIFUNOVIĆ

10.00

Miša JERMAN MATKOVIČ

Tajda OGRAJŠEK

Nina STRMOLE

Vita KRISTAN

Anamarija SEDEVČIČ

11.00

Ana ŠINTLER

Nina STRMOLE

Tina SLATNAR