Slovenski slavistični kongres 2015

Slavistično društvo Slovenije že pripravlja tradicionalni znanstveni
kongres, ki bo 25. septembra 2015 v Mestnem muzeju Ljubljana. Letos
praznujemo 40-letnico ustanovitve zveze pokrajinskih društev, Zd SdS,
zato bodo v uvodnem delu ta predstavila zgodovino svojega delovanja,
poleg dveh osrednjih plenarnih predavanj o najnovejših odkritjih na
področju jezika in literature pa popoldne načrtujemo še aplikativne
delavnice o slovenščini v šoli.

Okvirni program je spodaj, podrobnejše informacije sledijo.

10.00 Začetek z uvodnim pozdravom
10.15–12.00 Kratke predstavitve referatov področnih društev
12.00–13.30 Dve plenarni predavanji (jezikoslovno in literarno)

14.00–15.00 Vodeni ogled po Ljubljani/okrogla miza Slovenščina v
zamejstvu — aktualno stanje
15.30–17.00 Delavnice (izbirno): Hotimir Tivadar: Pravorečje pri
pouku v slovenskih šolah,
Mojca Smolej: O težavah pri pouku skladnje/Alojzija Zupan Sosič (FF
UL): Sodobna slovenska književnost
18.00 Zaključek (večerja v restavraciji Eksperiment, Slovenska cesta
10 s podelitvijo priznanj SdS).

Vabljeni!

Andreja Žele, predsednica SdS
Petra Jordan, tajnica