Mesečni arhiv: september 2017

2. letnik, 2. stopnja: Jezikoslovna smer: Uvodna ura v predmet Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja (Orel, Štumberger)

Uvodna ura za predmet Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja za študente 2. letnika 2. stopnje jezikoslovne smeri bo v sredo, 4. 10. 2017, od 11.20-12.55 v predavalnici 116 (Orel) in v petek ob 8.05 do 9.35 v predavalnici Tobačna 4.
Na uvodni uri je udeležba obvezna. Dogovorili se bomo tudi za termine izvajanja predmeta in oblike dela.

Začetek predavanj in seminarjev pri izr. prof. dr. H. Tivadarju v študijskem letu 2017/18

Zaradi podelitve indeksov in mojega gostovanja v Budimpešti bomo s predavanji in seminarji začeli po naslednjem redu:

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika (predavanje in seminar)

SREDA, 4. 10. 2017, ob 8.50 v predavalnici 2 (seminar za enodisciplinarne 4. 10. 2017 ob 8. uri odpade oz. bomo nadomeščali pozneje)

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika

Predmet se bo tako za enodisciplinarne kot dvodisciplinarne izvajal samo v zimskem semestru. Začnemo v ponedeljek, 9. 10. 2017, po urniku.

Govorna tehnika (2. stopnja)

Predmet se bo tako za enodisciplinarne kot dvodisciplinarne izvajal samo v zimskem semestru. Začnemo v četrtek, 12. 10. 2017, po urniku.

Naslednje govorilne ure bodo v ponedeljek, 9. 10. 2017, na Tobačni.

Vaje pri Leksikologiji

Obveščam vas, da bo uvodno srečanje v sredo, 11. 10. 2017, ob 11.20 v predavalnici 5-Tobačna. Vaje bodo potekale v dveh skupinah, in sicer po dve uri skupaj vsak drugi teden. V skupini se boste razdelili na prvem srečanju.

Saška Štumberger

Vabilo na brezplačne tečaje iskanja in uporabe e-virov v NUK

Tečaj “Uvod v iskanje in iskalna orodja”

Na tečaju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišče do različnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo tezavra, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Opišemo tudi na možnosti krajšanja in maskiranja iskalnih terminov, prednosti uporabe naprednega iskanja in uporabe operatorjev pri tvorjenju poizvedb. Na kratko predstavimo tudi osnove iskanja po spletu. Snov podajamo z demonstracijami v živo, udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10.00 do 13.00 ure.

Datum tečaja: sreda, 11. oktobra ob 10. uri

 

 

Tečaj “Citatni indeksi”

Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti. Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva, možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10.00 do 13.00 ure.

Datum tečaja: četrtek, 19. oktobra ob 10.00 uri  

 

 

Tečaj “E-članki in e-knjige”

Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. Predstavimo naslednje skupine informacijskih virov: kataloge knjižnic, servise z elektronskimi časopisi, sezname periodike, ter servise elektronskih knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: ponedeljek, 23. oktobra ob 10. uri

 

 

 

Tečaji potekajo v računalniški učilnici NUK (klet).

 

Svetujemo vam, da se na tečaja prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete pri opisih posameznega tečaja na http://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja . Prijava je možna približno dva tedna pred dejansko izvedbo tečaja. Po prijavi boste prejeli potrditev prijave in povezavo za morebitno odjavo. Seveda se lahko prijavite tudi osebno v Centru za informacijske storitve (pritličje, soba št. 009) ali preko telefona 01/ 200 11 94.

 

Udeleženci naj poznajo delo z računalnikom.

 

 

 

 

 

Tomaž Bešter

Center za informacijske storitve

Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 2001-200, Fax: 01 4257-293

tomaz.bester@nuk.uni-lj.si, [www.nuk.uni-lj.si]www.nuk.uni-lj.si

 

 

 

Začetek št. l. 17/18

Spoštovane študentke, dragi študenti,

obveščam vas, da bomo s predavanji, seminarji in vajami na prvi in drugi stopnji študija začeli po urniku 2. oktobra 2017.

Izjema je prvi letnik prve stopnje, za katerega je tega dne od 12.30 do 13h v pred. 2 organiziran sprejem. Bruci s poukom začnete po urniku 3. 10. 2017.

Ker so določeni profesorji v tem tednu še na študijskih izmenjavah, vas prosim, da spremljate tudi njihova individualna obvestila v zvezi z začetkom pouka.

V upanju, da bo študijsko leto 17/18 eno najuspešnejših doslej, vas lepo pozdravljam.

izr. prof. dr.  Alenka Žbogar, predstojnica

Skladnja – VAJE (eno- in dvopredmetno)

Vaje iz Skladnje bodo potekale v treh skupinah, in sicer skupno tako za enopredmetne kot dvopredmetne študente. Študent sam izbere želeno skupino:

1. skupina: ponedeljek od 13h do 14.30 v p. 116. Prve vaje bodo 9. 10. 2017.

2. skupina: sreda od 8. 30 do 9. 40 v p. 012. Prve vaje bodo 11. 10. 2017.

3. skupina: petek od 9. 40 do 11.10 v p. Tobačna 4. Prve vaje bodo 13. 10. 2017.

V vsaki skupini mora biti najmanj 8 študentov. V nasprotnem primeru skupine ne bo.

Mojca Smolej

Govorjeni diskurz

Predavanje oz. seminar iz Govorjenega diskurza bo ob torkih ob 8. 50 v p. Tob. 5.

Prvo predavanje bo v torek, 10. 10. 2017.

Vse v zvezi z vajami, ki bodo vodene individualno, se bomo zmenili na prvem predavanju. Opravljen seminar se šteje za opravljen izpit.

Mojca Smolej

 

Strokovno besedilo – obvezno in izbirno

 

Predavanja iz Strokovnega besedila (obvezno in izbirno) bodo ob četrtkih ob 8. 30 v p. Tob. 1.

Vaje se bodo izvajale individualno in bodo del izpita. Vse v zvezi z vajami se bomo zmenili na prvem predavanju.

Prvo predavanje bo 12. 10. 2017.

Kdor predmeta ne bo mogel opraviti v zimskem semestru, ga bo lahko v letnem.

Mojca Smolej

Literarni magistrski seminar

V študijskem letu 2017/18 bodo potekali štirje literarni magistrski seminarji, in sicer v zimskem semestru pri dr. Miranu Hladniku (pričetek 4. 10.) in dr. Mateji Pezdirc Bartol (pričetek 9. 10 ob 16.20 v predavalnici 209) ter v poletnem semestru pri dr. Alojziji Zupan Sosič in dr. Alešu Bjelčeviču. Študentje dvopredmetne pedagoške smeri izberete enega od seminarjev, vsi enopredmetniki in dvopredmetniki nepedagogi pa dva, v vsakem semestru enega. Študentje, ki boste seminarja obiskovali v zimskem semestru, se prosim udeležite že prvega srečanja, kjer boste spoznali način dela in raziskovalne teme.

 

2. letnik 2. stopnje: Skupna uvodna ura za Jezikoslovni magistrski seminar za vse študente

Uvodna ura v jezikoslovni magistrski seminar za vse tri letošnje izvajalke (prof. dr. Simona Kranjc, Irena Orel in Vera Smole)
bo v sredo, 4. 10. 2017, ob 13. uri v predavalnici št. 024.
Poleg predstavitve seminarskih tem in obveznosti (gl. tudi gradivo na VIS-u) bomo oblikovali tudi skupine za posamezne izvajalke.
V urniku navedena ura za torek ob 14.40, bo 3. 10. 2017 odpadla.

Kmalu na svidenje!

Rezultati pisnega dela izpita iz didaktike slovenskega jezika (12. 9. 2017)

Rezultati so predstavljeni tako, da je najprej navedena številka indeksa, sledita doseženo število točk in dosežek v odstotkih ter na koncu ocena pisnega dela izpita.

Ustni del izpita bo potekal jutri, v četrtek, 14. 9. 2017, ob 10. uri.

Lepo vas pozdravljam. Jerca Vogel

• 18153074: 39 točk (od 50); 78 %; dobro/prav dobro (7/8)
• 18153295: 35 točk (od 50); 70 %; dobro (7)
• 18153223: 30,5 točke (od 50); 61 %; zadostno (6)

Ustni izpiti iz slovenske frazeologije

Ustni del izpita bo jutri, 13. 9., ob 13.30h (E) in ob 14.30h (D). Komisijski izpiti ob 11.30h.  Vpogled ob 13h.

Rezultati pisnega dela:

  • enopredmetni
Vpisna št Delna ocena
18120251 6
18960344 5
18140308 5
18090677 6
18120260 7
  • dvopredmetni
Vpisna št Delna ocena
18140470 7
18140313 8
18130478 6
18850352 5
18131201 7
18140263 6
18131193 6
18130416 5

 

Nadomeščanje profesorice slovenščine na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana

Ena od profesoric slovenščine bo odsotna praktično do konca septembra in potrebujemo nekoga, ki jo je pripravljen nadomeščati v tem času. gre za obveznost 22 pedagoških ur – lahko jo razdelimo tudi na dva dela.

Študenti 2. letnika 2. stopnje, oz. absolventi 2. stopnje, ki jih zanima nadomeščanje, naj se javijo na elektronski naslov natasa.zupancic@svsgl.si
Lep pozdrav,

Alojz PLUŠKO
ravnatelj Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.

Rezultati izpita iz Didaktike knjiž. (Žbogar)

REZULTATI IZPITA IZ DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18153198 prav dobro (8) 9, 7
18143331 dobro (7) 7  , 7

18153250                            odl (10)

Za vpogled v pisni izpit se prej najavite na moj ff-jev naslov. Z lepimi pozdravi, Alenka Žbogar

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Slovenska frazeologija (E + D) : pisno v torek, 12. 9. 2017, ob 12h v pred. 2; ustno v sredo, 13. 9. 2017, ob 13h.

Komisijski izpiti – ustno – bodo v sredo, 13. 9. 2017, ob 11.30h.

Jezikovna norma in jezikovna kultura: torek, 12. 9. 2017, ob 13h

Razpored izpitov iz slovenske književnosti v 2. letniku v # 218

Ponedeljek 11. 9. 2017
8.00 Katja Bizilj
Jošt Bobnar
Anja Buh
Anamarija Sedevčič
9.00 Petra Stražišar
Ana Šintler
Urša Terčon
Dajana Trifunović
10.00 Tjaša Abazović
Haris Agović
Maja Boh
Julija Buh
11.00 Teja Čeč
Katja Grum
Martina Konečnik
Mojca Kranjec

Torek 12. 9. 2017
8.00 Ema Kravanja
Eva Murko
Katja Ogorevc
Jera Oražem
9.00 Anja Pirnat
Klara Rudić
Tina Slatnar
Simona Šinkovec
10.00 Kaja Trogar
Valentina Vrbos

12. letno srečanje Društva za slovansko jezikoslovje v Ljubljani od 21. do 24. septembra 2017

Društvo za slovansko jezikoslovje (Slavic Linguistics Society) povezuje jezikoslovce iz Evrope in Severne Amerike (ter tudi od drugod), ki se ukvarjajo z znanstvenim preučevanjem slovanskih jezikov. Namen društva je vzpostavljanje dialoga med jezikoslovnimi poddisciplinami ter med različnimi teoretičnimi modeli in metodološkimi pristopi.

Vsako leto organizira mednarodno znanstveno konferenco, ki se izmenično odvija v Severni Ameriki in Evropi.

Dosedanje konference SLS: 2006: Bloomington (ZDA), 2007: Berlin (Nemčija), 2008: Columbus (ZDA), 2009: Zadar (Hrvaška), 2010: Chicago (ZDA), 2011: Aix-en-Provence (Francija), 2012: Kansas (ZDA), 2013: Szczecin (Poljska), 2014: Seattle (ZDA), 2015: Heidelberg (Nemčija), 2016: Toronto (Kanada).

Letošnji letni kongres SLS-12 se bo odvijal od 21. do 24. septembra 2017 v Ljubljani v prostorih ZRC SAZU.

Glavni organizator dogodka v Ljubljani je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, soorganizatorji pa so trije oddelki FF UL, in sicer Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje.

Program konference je na povezavi:
http://www.slaviclinguistics.org

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Dne: pon, 11. 9. 2017, od 12.00 ure dalje, kabinet 217 A

  1. I) PREDMET: Sodobni slovenski roman, dvod.

URA: 12.00 do 15.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Adamlje, T.

Bačić, D.

Drožina, A.

Gerbec, T.

Gorjan, N.

Intihar, N.

Kovač, M.

Kropivnik, L.

Liponik, V.

Medved, P.

Misson, N.

Mrvič, R.

Okorn, B.

Strožer, M.

Zevnik-Ščrbačič, D.

Zupančič, Š.

 

  1. II) PREDMET: PK 1 Sodobni slovenski roman

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Conde, S.

Prašnikar, K.

III) PREDMET: Sodobni slovenski roman

URA: 16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Marn, M.

Pruščević, M.

 

  1. IV) PREDMET: Literarna interpretacija

URA: 17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Mavrin, A.

  1. V) PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Parežnik. P.

 

 

 

 

 

Rezultati pisnih izpitov pri Leksikologiji, Besedotvorju SKJ in Morfologiji SKJ

Leksikologija

18960344 0 % (1)

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Vpisna št Pisno
18141047 71 % (7)
18141299 49 % (4)

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika – dvodisciplinarni 

Vpisna št Pisno
18130125 komisija
18088124 33 % (3)
18130128 komisija
18850352 Ni pristopil.
18151073 Ni pristopil.
18150179 54 % (5)
18150554 66 % (7)

Morfologija slovenskega knjižnega jezika 

Vpisna št Pisno
18161146 50 % (4)
18151089 komisija
18161149 36 % (3)
18150300 77 % (7)
18160285 68 % (-6)
18160286 44 % (3)
18120258 komisija
18151092 50 % (4)
18161151 74 % (6)
18151074 32 % (3)
18161154 53 % (4)

Morfologija slovenskega knjižnega jezika – dvodisciplinarni 

Vpisna št Pisno
18161156 80 % (7)
18160414 73 % (6)
18150541 30 % (2)
18101333   (S) Ni pisala.
18160296 73 % (6)
18160334 45 % (3)
18160301 64 % (5)
18160045 komisija
18160157 74 % (6)
18160266 56 % (4)
18161162 85 % (8)
18160160 Ni pristopil.
18160304 94 % (9)
18160307 74 % (6)

 

Razpored za ustni del

Komisijski izpiti bodo v petek, 8. 9. 2017, ob 8.30.

 

Besedotvorje SKJ

Petek, 8. 9. 2017, ob 10.00.

  1. Katja Bizilj
  2. Tina Slatnar

 

 

Morfologija slovenskega knjižnega jezika

Ponedeljek, 11. 9. 2017, ob 9.00.

Ula Juvan
Tjaša Kopina
Larisa Novak

 

Valentina Ambrožič
Doria Janša
Lara Kolenc
Uršula Rojs
Tina Slavinec
Barbara Švigelj
Janja Zupančič

Govorilne ure in ogled testov v četrtek, 14. 9. 2017, ob 10.30.

Slovenska književnost 19. stoletja

Kolokvij ste naredili vsi. Ustni izpiti so v ponedeljek od 8.30. Kdor je kolokvij že kdaj prej opravil, pa ga ni na seznamu, naj mi piše še danes na aleksander.bjelcevic@ff.uni-lj.si

8.30 Doris Jeretina
Urška Celin
Uroš Stojanovič Ferari
Lara Kolenc
Ana Kovačič
10.00 Daria Janša
Ana Cotič
Alja Primožič
Nika Primc
11.00 Tana Benčan
Tjaša Kopina
Eva Cahtl
Ana Zelenko
12.00 Manca Uršič
Sara Brcar
Barbara Šink
Karla Ana Dolenc
Ana Mari Koroša