Dnevni arhiv: 20. 9. 2019

Izvajanje predmeta Jezik v gledališču in filmu (H. Tivadar) v letu 2019/20

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

V zimskem semestru študijskega leta 2019/20 bom ponovno izvajal izbirni predmet Jezik v gledališču in filmu, ki ga sedaj nekaj let nismo izvajali.

Naše prvo srečanje bo v sredo, 2. 10. 2019, v predavalnici 5-Tobačna, tj. v prostorih FF na Tobačni.

Več o našem delu in urniku se dogovorimo na sami uri.

Lep pozdrav.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar