Delavnica dramskega pisanja

Z novo sezono bo Simona Hamer  v SNG Drama Ljubljana prevzela programski sklop Novih branj, ki se bo osredotočil na mlade dramatike in dramatičarke (do 30. leta). Nova branja je zastavila kot platformo laboratorijskega soustvarjanja, s končno odrsko uprizoritvijo napisanih kratkih dramskih tekstov – rok za prijavo pa je 1. september. Vabljeni vsi študentje, ki se želite izpopolniti v pisanju dramskih besedil. Podrobnejše informacije pri izr. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol.