Erasmus v UKRAJINI

Oddelek za slovenistiko ima podpisan mednarodni sporazum z Nacionalno univerzo Ivana Franka v Lvovu in Univerzo Tarasa Ševčenka v Kijevu.

Za letni semester 2018/19 sta razpisani dve prosti mesti za študijsko izmenjavo na navedenih univerzah. (Na obeh se izvaja tudi lektorat za slovenščino.)

Vse zainteresirane študente prosim, da se čimprej zglasijo pri meni. Prijavijo se lahko študentje prve in druge stopnje.

Mojca Smolej (mojca.smolej@ff.uni-lj.si, govorilne ure: ponedeljek ob 9h v kabinetu 536/c)