Hospitacije za pedagoške sloveniste (19. 4. 2019)

Študentke in študente pedagoške slovenistike vljudno vabim, da se udeležijo hospitacij na temo formativnega spremljanja pri profesorici slovenščine Ljiljani Mićović Struger, ki bodo v petek, 19. 4. 2019, na OŠ Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4, Ruše. Pridete lahko bodisi na prvo uro, ki se začne ob 8. 30, ali na drugo uro ob 9.15. Pouk se konča ob 12.55, sledil bo evalvacijsko-refleksivni pogovor o opazovanih urah. Hospitacije potekajo v okviru predavanj in seminarja iz Kompetenc pri pouku književnosti. Za prevoz poskrbite sami. Vljudno vabljeni! Alenka Žbogar