Javno preizkusno predavanje – asist. dr. Januška Gostenčnik

V torek, 5. maja 2020, ob 9.35 bo javno preizkusno predavanje za izvolitev v naziv docentka za slovenski jezik imela asist. dr. Januška Gostenčnik.

Naslov predavanja: Kostelsko narečje dolenjske narečne skupine

Vsebina: Predavanje bo obravnavalo govore kostelskega narečja dolenjske narečne skupine, ki ležijo ob Čabranki in zgornjem toku reke Kolpe v Gorskem kotarju, in sicer tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. V uvodnem delu bo območje zemljepisno zamejeno. V osrednjem delu bo poudarek na glavnih (glasoslovnih) kriterijih, ki uvrščajo kostelsko narečje v dolenjsko narečno skupino, temu bo sledil sinhroni opis narečja s poudarkom na glasoslovju in oblikoslovju. Utemeljena bo uvrstitev krajevnih govorov na hrvaški strani meje znotraj slovenskega jezikovnega sistema.

Govorni nastop bo potekal preko spleta, in sicer preko programa Zoom, na povezavi https://us02web.zoom.us/j/84333543993. Predavanje bo spremljala računalniška predstavitev. Za študente slovenistike in primerjalnega slovanskega jezikoslovja bo izroček dostopen preko VIS-a, za preostalo publiko pa na predavanju v obliki priponke.