Nujno obvestilo glede ped. prakse v 20/21 (SLE, 2. l.)

Spoštovane bodoče enopredmetne slovenistke 2. letnika magistrske pedagoške slovenistike!

Pedagoška praksa pri slovenščini na osnovni ali srednji šoli  naj bi bila tudi v št. l. 20/21 sestavni del vašega pedagoškega študija. Zaradi ponovnega hitrega širjenja koronavirusne bolezni vam na Katedri za didaktiko slovenščine priporočamo, da se na prakso v zimskem semestru št. l. 20/21 odpravite čim prej. Učiteljico – mentorico si lahko poiščete sami (lahko tudi v domačem kraju), lahko pa vam jih poskušamo poiskati mi (v Ljubljani in okolici).

Študijski program predvideva, da 15-dnevna praksa v zimskem semestru poteka v čim bolj strnjeni obliki. V tem času hospitirate pri mentoričinem pouku slovenskega jezika in književnosti, svoja opažanja zapisujete po dnevih v dnevnik prakse ter poleg ostalih nastopov obvezno izvedete dva izpitna nastopa iz književnosti.

Če se boste na prakso odpravile pred začetkom št. l. 20/21, torej že septembra, mi to obvezno javite na moj fakultetni elektronski naslov. Posredovala vam bom natančnejša navodila v zvezi z organizacijo, izvedbo in potekom prakse, vam in vaši mentorici pa poslala vso dokumentacijo. Sporočite mi tudi ime in priimek kontakt vaše mentorice, njen elektronski naslov in podatke o šoli (naziv, naslov).

Če se boste na prakso odpravile od oktobra dalje, boste natančnejša navodila prejele na seminarju iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti (na urniku ob četrtkih od 13h do 14.30 v pred. 233).

Na Katedri za didaktiko slovenščine smo vam in vašim mentoricam na razpolago z nasveti, pojasnili in dodatnimi informacijami. Z veseljem vam bomo svetovali in vam skušali pomagati pri odpravljanju morebitnih težav.

Z lepimi pozdravi, Alenka Žbogar

PS

Z oddelčno tajnico uredite zavarovanje za čas pedagoške prakse ter preverite, ali je s šolo že sklenjena pogodba o partnerstvu. V nasprotnem primeru tajnica v sodelovanju s fakultetnim Centrom za pedagoško izobraževanje pogodbo pripravi in jo pošlje šoli v podpis. Če šola želi še kakšna dodatna potrdila o sodelovanju, mi to sporočite.