Obvestilo za študente, ki obiskujejo predmet Slovstvena folkloristika pri doc. dr. Barbari Ivančič Kutin

V ponedeljek, 8. 1. 2018, ob 13. uri bo predavanje s predstavitvijo arhivov in avdiovizualnega laboratorjia v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU na Novem trgu 5 (II. nadstropje).