Poletne prireditve CSDTJ in vabilo na strokovna predavanja v okviru 56. SSJLK

Tudi poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani letos potekajo drugače, kot smo bili navajeni, tj. na spletu oz. na daljavo.

Že v ponedeljek, 29. junija 2020, se je začela dvotedenska 15. Mladinska poletna šola slovenščine na spletu, 35 udeležencev iz 9 držav (https://centerslo.si/za-otroke/mladinska-poletna-sola-slovenscine-na-spletu/).

V ponedeljek, 6. julija 2020, se začenjata še tritedenska 39. Poletna šola slovenskega jezika na spletu, 92 udeležencev iz 37 držav (https://centerslo.si/tecaji-za-odrasle/tecaji-slovenscine-na-spletu/poletna-sola-slovenskega-jezika-na-spletu/), in dvotedenski 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo), 36 udeležencev iz 17 držav (https://centerslo.si/seminar-sjlk/56-seminar-slovenskega-jezika-literature-in-kulture-na-daljavo/).

Poleg jezikovnega pouka s konverzacijami in fonetičnimi vajami za udeležence prireditev tudi letos pripravljamo oglede slovenskih filmov in gledaliških predstav, družabna srečanja in v okviru 56. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo) tudi 6 strokovnih predavanj o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Predavanja so javna in odprta za vse, ki jih tematika zanima, zato Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na povezavi https://us02web.zoom.us/j/89977938498, potekala pa bodo po naslednjem razporedu:

  • Torek, 7. 7., 14.00–15.00: Marko Stabej: Kaj se dogaja s slovenščino?
  • Sreda, 8. 7., 14.00–15.00: Alenka Žbogar: Razmerja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi
  • Petek, 10. 7., 14.00–15.00: Božidar Jezernik: Kako je nevidni Triglav postal slovenski nacionalni simbol
  • Ponedeljek, 13. 7., 14.00–15.00: Simona Kranjc: Besedni red v slovenščini
  • Torek, 14. 7., 14.00–15.00: Darja Pavlič: Raznolikost poetik v sodobni slovenski poeziji – trije primeri
  • Sreda, 15. 7., 14.00–15.00: Martina Malešič: Urbanistični razvoj Ljubljane kot modernega mesta

Povzetke predavanj najdete na povezavi https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/06/5_predavanja.pdf.

Za več informacij se obrnite na damjana.kernandoljsek@ff.uni-lj.si oz. 041 955 750 (Mladinska poletna šola), jana.ketematicic@ff.uni-lj.si oz. 01 241 8677 (Poletna šola) in damjan.huber@ff.uni-lj.si oz. 041 341 830 (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture).