Priložnost za poučevanje učencev tujcev (OŠ Poljane)

Na OŠ Poljane (Zemljemerska 7, Ljubljana) iščejo študentko ali študentka, ki bi bil 1-krat tedensko pripravljen prostovoljno poučevati učence tujce.

Več informacij lahko vsi zainteresirani dobite pri gospe Andreji Kogovšek na elektronskem naslovu: andreja.kogovsek@ospoljane.si