Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Luka Horjak

SL1 Morfologija SKJ, vpogled izpita (9. 9.)

Vpogled pisnega dela izpita je možen v sredo, 9. 9. 2020, od 11. do 13. ure na daljavo preko aplikacije Zoom. Obvezna je predhodna najava na luka.horjak@ff.uni-lj.si do 10. ure.

Povezavo in približno uro boste dobili ob najavi; za vsakega študenta predvidevam pribl. 15 min časa.

Lep pozdrav, Luka Horjak

SL1 Morfologija, nov termin vpogleda

Vpogled pisnega dela izpita je možen v torek, 25. 8. 2020, od 11. do 13. ure na daljavo preko aplikacije Zoom. Obvezna je predhodna najava na luka.horjak@ff.uni-lj.si do ponedeljka, 24. 8., do 12. ure.

Povezavo in približno uro boste dobili ob najavi; za vsakega študenta predvidevam pribl. 15 min časa.

Lep pozdrav, Luka Horjak


 

Pravni pouk:

Peti odstavek 13. člena Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji:

(5) Kandidatka ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izdelek v roku sedem dni od objave rezultata izpita. Ocena odgovorov na posamezna vprašanja mora biti razvidna. Ocenjevalka je dolžna zagotoviti vpogled. Vpogled se praviloma izvaja v okviru rednih kontaktnih in govorilnih ur ocenjevalke, razen če ocenjevalka hkrati z objavo rezultatov izpita določi čas in kraj vpogleda drugače.

Govorilne ure pri Luku Horjaku

Spoštovane študentke, spoštovani študentje,

od 27. 7. do 14. 8. bom na dopustu. Govorilne ure bodo zopet ob sredah od 17. 8. naprej. Prosim vas za predhodno najavo po e-pošti, da vam pošljem povezavo.

Želim vam prijetno poletje!

Luka Horjak

SL1 Morfologija SKJ, vpogled

Končne ocene izpitov iz Morfologije SKJ so vpisane v VIS. Neopravljen pisni del pomeni nepristop k ustnemu delu, to sta zadnji dve vprašanji s pisnega dela.

Vpogled pisnega dela izpita je možen v sredo, 8. 7. 2020, od 11. do 13. ure na daljavo preko aplikacije Zoom. Obvezna je predhodna najava na luka.horjak@ff.uni-lj.si do ponedeljka, 6. 7., do 12. ure.

Povezavo in približno uro boste dobili ob najavi; za vsakega študenta predvidevam pribl. 15 min časa.

Lep pozdrav, Luka Horjak

SL1 Morfologija, sprememba ure izpita

Spoštovane študentke in spoštovani študentje,

prišlo je do spremembe ure pisnega izpita pri SL1 Morfologija slovenskega knjižnega jezika. Ta bo v ponedeljek, 29. 6. 2020, od 8. do 9. ure v predavalnicah 18 in 34. Prosim, da sporočilo delite s kolegicami in kolegi, ki jih moje sporočilo ne bi utegnilo doseči.

Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam!

asist. Luka Horjak

SL1 Morfologija SKJ – ocene, vpogled, komisija

Končne ocene izpitov iz Morfologije SKJ so vpisane v VIS. Neopravljen pisni del pomeni nepristop k ustnemu delu, to sta zadnji dve vprašanji s pisnega dela.

Vpogled pisnega dela izpita je možen v torek, 16. 6. 2020, od 9. do 10.45 ure v kabinetu 210a. Obvezna je predhodna najava na luka.horjak@ff.uni-lj.si.

Komisijski izpiti bodo v torek, 16. 6. 2020, ob 11. uri v kabinetu 218a. Ta je namenjen le študentom, ki izpit opravljajo 4. ali 5.

 

Začetek vaj pri asist. Luku Horjaku 24. 2. 2020

Vaje bodo potekale od 24. 2. 2020 po naslednjem razporedu:

SL1 Morfologija SKJ:

Vaje bodo potekale v 3 skupinah. O razdelitvi v skupine boste še obveščeni.

1. torek, 13.50–14.35, 2-Tobačna;
2. sreda, 13.50–14.35, 4-Tobačna;
3. sreda, 14.40–15.25, 4-Tobačna.

SL1 Socialne zvrsti SJ:

torek, 12.10–13.45, 2-Tobačna.

SL1 Besediloslovje:

torek, 8.00–9.35, 5-Tobačna.

SL2 Leksikografija:

četrtek, 12.10–13.50, kabinet 210 A. Dogovorili se bomo o terminu izvajanja vaj in poiskali ustrezen prostor.

Prijazen pozdrav,

asist. Luka Horjak

Govorna tehnika, vaje

Z vajami bomo začeli v torek, 1. 10. 2019, ob 8.00 v računalniški učilnici 04. Prosim vas, da s seboj na vaje prinašate slušalke (od mobilnega telefona).

Vaje pri predmetu Govorna tehnika so obvezne za enopredmetne študente (4 KT), dvopredmetni študentje pa se nam lahko prostovoljno pridružite.

Lep pozdrav,

asist. Luka Horjak

Rezultati pisnega dela Morfologije SKJ (5. 9.) in razpored ustnih izpitov

Morfologija SKJ (5. 9. 2019) rezultati in razpored ustnih izpitov

Vpisna št. Odstotki Ocena pisnega dela
18180299 63 % 5
18181089 71 % 6
18150388 69 % -6
Vpisna št. Odstotki Ocena pisnega dela
18180175 64 % 5
18170446 56 % 5
18180313 69 % -6
18170340 81 % -8
18180177 64 % 5
18180317 60 % 5
18170015 56 % 5
18180076 96 % 10

Razpored ustnih izpitov pri red. prof. dr. Andreji Žele v ponedeljek, 9. 9.:

Ponedeljek, 9. 9., ob 9. uri

18181089

18150388

18180313

18170340

18180076

Ogled negativnih izpitov je možen v petek, 6. 9., ob 11. uri v kabinetu 210A.

Rezultati pisnega dela iz Morfologije SKJ in razpored za ustne izpite

Morfologija SKJ (22. 8. 2019) rezultati pisnega dela in razpored ustnih izpitov

Vpisna št Odstotki Ocena pisnega dela
18180300 64 % 5 (nzd)
18170332 komisija komisija
18181089 59 % 5 (nzd)
18161152 46 % 4 (nzd)
18181091 72 % 6 (zd)
Vpisna št Odstotki Ocena pisnega dela
18170446 51 % 4 (nzd)
18180311 36 % 3 (nzd)
18180313 54 % 4 (nzd)
18170340 72 % 6 (zd)
18180177 65 % 5 (nzd)
18160262 68 % -6 (zd)
18180315 73 % 6 (zd)
18180317 64 % 5 (nzd)
18180180 52 % 4 (nzd)
18180327 79 % 7 (db)
18180196 72 % 6 (zd)
18180197 72 % 6 (zd)
18180198 78 % 7 (db)

Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v ponedeljek, 26. 8.:

Ponedeljek, 26. 8., ob 9. uri

18181091

18170340

18180315

18180327

18180196

18180197

18180198

18160262

 

Komisijski izpit bo v petek, 23. 8., ob 10. uri.

Študentje se za zamenjave vrstnega reda pri ustnem izpitu dogovorite med seboj!

 

Ogled negativnih izpitov je možen v torek, 27. 8., ob 11. uri v kabinetu 210A.

 

 

Morfologija SKJ (3. 7.), rezultati pisnega dela in razpored ustnih izpitov

Študente prosim, da se za morebitne zamenjave vrstnega reda pri ustnem izpitu dogovorijo med seboj. 

Rezultati izpitov

Vpisna št. Odstotek Ocena pisnega dela
18180298 77 % db (7)
18180299 65 % nzd (5)
18180300 49 % nzd (4)
18180301 66 % nzd (5)
18170332 52 % nzd (4)
18181088 Ni pristopil Ni pristopil
18181089 57 % nzd (5)
18180303 86 % pdb (8)
18180975 72 % zd (6)
18180304 74 % zd (6)
18161152 58 % nzd (5)
18150388 55 % nzd (4)
18181091 58 % nzd (5)

 

Vpisna št. Odstotki Ocena pisnega dela
18180175 56 % nzd (5)
18170446 33 % nzd (3)
18180313 37 % nzd (3)
18160262 48 % nzd (4)
18180333 83 % pdb (8)
18180315 76 % db (7)
18101333 Odjava Odjava
18180180 42 % nzd (4)
18170109 Odjava Odjava
18180323 70 % zd (6)
18160868 76 % db (7)
18181117 70 % zd (6)
18180003 86 % pdb (8)
18180327 77 % db (7)
18170015 Ni pristopil Ni pristopil
18180195 74 % zd (6)
18180197 62 % nzd (5)
18180329 70 % zd (6)
18180198 57 % nzd (5)
18180076 86 % pdb (8)

Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v četrtek, 4. 7., in petek, 5. 7. 2019

Četrtek, 4. 7., ob 12. uri

18180298         

18180333         

18180303          

18180323          

18181117          

18180003          

18180327          

 

Petek, 5. 7., ob 9. uri

18180315          

18180975          

18180304          

18160868          

18180195          

18180329          

18180076          

Vpogled negativnih pisnih izpitov je jutri, 4. 7., od 11.00 do 11.30 v kabinetu 210a.

Ustni izpiti pri Morfologiji SKJ

Ustni izpiti pri Morfologiji SKJ bodo predvidoma v četrtek, 4. 7., od 11.30 ure dalje in v petek, 5. 7., od 9. ure dalje. Komisijski izpit bo v četrtek ob 10. uri.

Natančen razpored bo znan po objavi rezultatov pisnega dela v četrtek zjutraj. Vpogled negativnih izpitov bo v četrtek, 4. 7., ob 11. uri v kabinetu 210a.

 

Rezultati in razpored ustnih izpitov, Morfologija SKJ

Anonimizirani rezultati pisnega izpita (1. rok, 13. 6. 2019)

Vpisna št. Odstotek Ocena
18180058 83 % pdb (8)
18180762 74 % zd (6)
18180309 76 % db (7)
18180310 85 % pdb (8)
18170340 65 % nzd (5)
18171033 71 % zd (6)
18180461 77 % db (7)
18150541 komisija komisija
18180316 94 % odl (10)
18180317 59 % nzd (5)
18180318 93 % pdb (9)
18180182 83 % pdb (8)
18180184 73 % zd (6)
18180319 91 % pdb (9)
18180186 88 % pdb (9)
18180467 84 % pdb (8)
18180321 70 % zd (6)
18180791 79 % db (7)
18180188 84 % pdb (8)
18150286 83 % pdb (8)
18180323 77 % db (7)
18181144 86 % pdb (8)
18180190 94 % odl (10)
18180326 82 % pdb (8)
18180327 64 % nzd (5)
18170015 61 % nzd (5)
18180196 75 % zd (6)
18180197 73 % zd (6)
18180983 89 % pdb (9)
18170798 77 % db (7)
18180329 69 % nzd (5)
18170022 51 % nzd (4)
18180202 85 % pdb (8)
18180076 Ni pristopil Ni pristopil
18170066 80 % db (7)
18181117 68 % nzd (5)
Vpisna št. Odstotek Ocena
18180298 56 % nzd (4)
18180300 65 % nzd (5)
18180301 52 % nzd (4)
18180975 66 % nzd (5)
18180304 68 % nzd (5)
18170268 83 % pdb (8)
18181091 54 % nzd (4)

Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v torek, 18. 6., in sredo, 19. 6.

Torek, 18. 6., ob 9. uri

18170268
18180058
18180762
18180309
18180310
18171033
18180461
18180316
18180318
18180182

Torek, 18. 6., ob 11. uri

18180184
18180319
18180186
18180467
18180321
18180791
18180188
18150286
18180323
18181144

Sreda, 19. 6., ob 9. uri

18180190
18180326
18180196
18180197
18180983
18170798
18180202
18170066

Komisijski izpit bo v sredo, 19. 6., ob 11. uri

Ogled negativnih testov je v ponedeljek, 17. 6., med 11. in 13. uro v kabinetu 210A

 

 

Germanisti vabijo v Gradec (26. 3. 2018).

Vabljeni na strokovno ekskurzijo v avstrijski Gradec z bogatim programom. Podrobne informacije v priponki: Ekskurzija v Graz

Odhod 26. marca ob 7. uri izpred Dolgega mosta, prihod ob ca. 22.30 v Ljubljano.

Cena: 14.- evrov. Vključeni vožnja, vsi ogledi, strokovno vodstvo in bonus presenečenja.

Prijave do 20. marca oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest. Pohitite!

Ustni izpiti pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Ustni izpiti pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju bodo ta teden potekali po naslednjem razporedu:

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika: četrtek, 14. 2., ob 11. uri;

Govorna tehnika: četrtek, 14. 2., ob 12. uri;

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika: četrtek, 14. 2.,  ob 14. uri. Izpit bo verjetno potekal še v petek, odvisno od števila študentov.

Morfologija SKJ, Vaje

Vaje pri predmetu Morfologija SKJ bomo imeli v (po)letnem semestru v dveh skupinah, in sicer ob sredah. Prva skupina od 13.50 do 14.35 ter druga od 14.40 do 15.30 v učilnici 4-Tobačna. O izvedbi vaj in o razvrstitvi v skupine se bomo dogovorili na 1. predavanju.

Prijazen pozdrav, Luka Horjak

Rezultati in razpored ustnih izpitov (izpitni rok 25. 1. 2019) pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Slovenisti

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika
Vpogled oz. zagovor pisnih izpitov: četrtek, 31. 1. 2019, ob 11.00 v kabinetu 536c

————————

Govorna tehnika

USTNO: četrtek, 31. 1. 2019, ob 12.00 kabinetu 536c

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Pisni del izpita so naredili naslednji študentje, ki lahko pristopijo k ustnemu delu izpita po naslednjem vrstnem redu:

torek, 29. 1. 2019, ob 11.15 v kabinetu 536c

 1. 18170066
 2. 18180076
 3. 18180202
 4. 18180329
 5. 18180983
 6. 18180003
 7. 18170268
 8. 18160868
 9. 18180326
 10. 18180190

torek, 29. 1. 2019, ob 12.15 v kabinetu 536c

 1. 18180189
 2. 18180324
 3. 18181144
 4. 18180188
 5. 18180304
 6. 18180321
 7. 18180467
 8. 18180186
 9. 18180303
 10. 18180184

 

torek, 29. 1. 2019, ob 14.00 v kabinetu 536c

 1. 18181088
 2. 18180182
 3. 18180318
 4. 18180316
 5. 18180461
 6. 18180299
 7. 18180310
 8. 18180058
 9. 18180298
 10. 18180175

Ogled pisnih izpitov bo v četrtek, 31. 1. 2015, ob 12.30 v kabinetu 536 c. Tisti, ki so pisali negativno, pa se lahko oglasijo že danes, 29. 1. 2019, ob 13.00 v kabinet 210a.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko FF UL

Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Tel.: +386 1 241 13 12

Faks: +386 1 425 93 37

Fonetično-logopedsko predavanje profesorjev iz Kanade, 28. 11. 2018

V sredo, 28. 11. 2018, smo ob 10.30 v predavalnici št. 2 na Oddelku za slovenistiko v sodelovanju z Oddelkom za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete  pri predmetu Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika gostili profesorja dr. Josepha P. Stembergerja (Department of Linguistics) in profesorico dr. Barbaro May Bernhardt (School of Audiology and Speech Sciences) z ugledne kanadske univerze University of British Columbia.

Predavanje

Po uvodnem pozdravu doc. dr. Damjane Kogovšek (Pedagoška fakulteta) in izr. prof. dr. Hotimirja Tivadarja je dr. Joseph P. Stemberger v slovenskem jeziku predstavil nelinearno oz. večlinearno fonologijo v kontekstu razvoja otroškega govora. Nelinearna fonologija je nadpomenka za različne fonološke teorije, ki nadgrajujejo in dopolnjujejo segmentno raven fonologije, kot jo opisuje generativna fonologija, in sicer z obravnavo zloga, stopice, prozodične besede, naglasa itd. Na kratko je bila predstavljena teorija avtosegmentalne fonologije, lastnostne geometrije in fonologije zloga, nato pa so bili pristopi nelinearne fonologije aplicirani na realne slovenske in angleške primere, ki jih srečamo pri razvoju otroškega govora. Omenjene teorije se v praksi izkažejo za zelo uporabne pri delu logopedov.Predavanje

V drugem predavanju pa je dr. Barbara May Bernhardt predstavila klinično logopedsko aplikacijo nelinearne fonologije pri delu z otroki. Poudarila je, da pri logopedskem delu ne smemo iskati napak pri otroškem govoru, temveč moramo izhajati iz otrokovih fonoloških zmožnosti in te nadgrajevati. Cilj raziskav je določiti otrokovo fonološko zmožnost v njegovem maternem jeziku pri določeni starosti ter to znanje uporabiti za ugotavljanje, kateri otroci pri določeni starosti potrebujejo pomoč logopeda in odraslih pri razvoju govora. V okviru njihovega projekta raziskujejo tudi slovenščino (dr. Martina Ozbič) in pripravljajo seznam besed in krajših povedi, s pomočjo katerih lahko pri posameznem otroku določimo, ali ta potrebuje pomoč logopeda. Gradiva so dostopna na spletni strani: http://phonodevelopment.sites.olt.ubc.ca/practice-units/slovene/.

Predavanje

Profesorja želita s tovrstnimi raziskavami oz. analizami ugotoviti in definirati sistem fonološkega razvoja, globalno in specifično za posamezni jezik. Praktično pa to pomeni možnost za razvoj učinkovitega instrumentarija in uporabnega diagnostičnega sredstva za ugotavljanje fonoloških spretnosti kot kazalcev bodočega govornega razvoja.

Predavanje Predavanje

asist. Luka Horjak