Razpored izpitov na prvem junijskem izpitnem roku (H. Tivadar, 11. 6. 2020)

Spoštovani!

Izpiti bodo v 2. in 3. izpitnem obdobju letos potekali pretežno na daljavo – pisno bodo izvedeni samo pisni deli pri izpitih Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika in Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika.

Ustno izpraševanje bo potekalo preko ZOOM (preko ZOOM boste tudi izvedeli rezultate pisnega izpita in popravke v seminarskih delih), in sicer na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw

Zaradi pregledovanja seminarskih del in pisnih izpitov bodo izpitni dnevi pri nekaterih predmetih malo zamaknjeni (glej razpored spodaj, kjer navajam ure in pri številčnejših predmetih tudi vpisne številke študentov, kakor se boste zvrstili na izpitu!).

Če bo prišlo do kakršnih koli sprememb, boste o tem obveščeni na tem mestu, tj. na spletni strani Oddelka za slovenistiko (za dodatne informacije in vprašanja pa sem na voljo na govorilnih urah, ki so ob četrtkih ob 12.30 po ZOOM, kot je objavljeno pri izpitnih rokih na tej spletni strani).

Natančen razpored izpitov 1. junijskega roka:

Slovenistični predmeti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Pisno: četrtek, 11. 06. 2020, 8:00-9:00, predavalnice R1-A, R1, R2, VHOD RIMSKA

Ustno: torek, 16. 06. 2020, 10.00 preko Zoom-povezave (oba naenkrat)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 12.00 preko Zoom-povezave – vse 3 prijavljene naenkrat!

 Javno govorno nastopanje 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo):

četrtek, 11. 06. 2020, ob 11.00

18181091

18180298

torek, 16. 06. 2020, 11.00

18170068

18170306

18160414

18181089

18180303

18170049

18170268

18180197

18190301

18170421

 

SL2 Jezik v gledališču in filmu

Ustno (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo – s končnimi popravki): četrtek, 11. 06. 2020, ob 12.00

________________

 

Predmeti na zahodni slavistiki

Uporabna slovenščina 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 13.00

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 13.30

 

Želim vam uspešno zaključno pripravo na izpit in se vidimo na izpitu.

red. prof. dr. Hotimir Tivadar