SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE (7. 9. 20) PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

Ustni izpiti bodo ta ponedeljek, 7. 9. 2020 ob 15.00, potekali klasično, v mojem kabinetu (ne preko zuma); ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih, vzporedno bodo potekale tudi govorilne ure (pred vrati povejte, če ste samo za govorilne ure). Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi … Predlagam, da se razvrstite po abecednem redu, posamezniki pa lahko po dogovoru ta vrstni red preskočijo. Pri izpitu bomo upoštevali varnostne (korona) predpise, tako kot je dogovorjeno.

 

Dne: po, 7. 9. 2020, od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvopredmetni

URA: 15.00–16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1)

URA: 16.00–16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvodisciplinarni

URA: 16.30–17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 2

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)

URA: 18.00–19.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

 

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 19.00–19.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1