Slovenska frazeologija – 2. rok

Če se okoliščine (v zvezi z epidemijo) ne bodo spremenile na slabše, bo 2.rok izpita iz slovenske frazeologije potekal na običajen (in s študijskim načrtom usklajeni) način, tj. s kratkim (a za pristop k ustnemu delu odločevalnim) testom – vzorec ste že imeli priložnost reševati in je še vedno dostopen v Gradivu na Visu. Ševilka predavalnice, v kateri bo potekal pisni del, bo objavljena pred izpitom.
Opozorilo: Enodisciplinarni študentje morajo pred pristopom k izpitu oddati seminarsko nalogo.