SLOVENSKA FRAZEOLOGIJA – rezultati pisnega dela in razpored za ustni del

  1. REZULTATI PISNEGA DELA
  2. Enodisciplinarni
18161149 7
18161151 7
18161221 7
18170336 8
18170914 7

 

  1. Dvodisciplinarni
Vpisna št Pisno
18161156 5
18170337 7
18170338 7
18161164 6
18170084 8
18151225 5
18160262 7
18160147 8
18170140 7
18151072 6
18170108   (S) 8
18160334 5
18160045 6
18170210 7
18170845 6
18120842 7
18170016 7
18170275 10
18170276 6
p18170740 7
18170280 9
18160307 7

 

Vpogled je možen v torek 7. 7. 2020 ob 11h.

 

  1. RAZPORED USTNIH IZPITOV

Pozitivno opravljeni pisni del je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.

Ustni izpiti si sledijo v razmiku 20 minut, in sicer:

  • Petek, 3. 7. 2020: Antloga (12.00), Podbersič (12G.20), Strel (12.40), Vincek (13.00), Zupančič (13.20), študentka iz dodatke skupine – po dogovoru (13.40).
  • Ponedeljek, 6. 7. 2020 – Šušteršič (11.20); ENODISCIPLINARNI- Jeretina (11.40), Novak (12.00), Volk (12.20), Zevnik (12.40); DVODISCIPLINARNI: Božnik (13.00), Brodarič (13.20), Glavan (13.40), Horvat (14.00), Hüll (14.20).
  • Torek, 7. 7. 2020 – Kastelic (11.20), Koroša (11.40), Medvešček (12.00),  Podkrižnik (12.20), Poklukar (12.40), Sever (13.00), Sršen (13.20), Štular (13.40), Viršek Žiger (14.00).