Strokovno besedilo – E (obvezno) in Dvo (izbirno)

Predavanja iz Strokovnega besedila bodo ob četrtkih ob 8.30 do 9.15 v p. Tob. 1.

S predavanji bomo začeli 10. 10. 2019.

Prisotnost na prvem predavanju je obvezna, saj se bomo dogovorili tudi za obliko izvajanja vaj, ki jih bo vodil asist. Luka Horjak.