Študijski obisk iz Toronta (Kanada) – vabilo

Od 21. do 30. junija 2016 bomo na Oddelku za slovenistiko gostili dr. Petra Jurgca, profesorja na Filozofski in naravoslovni fakulteti Univerze v Torontu (University of Toronto, Faculty od Arts & Science), in tri njegove študentke. Izmenjava poteka v okviru projekta Fonologija slovenščine (The Phonology of Slovenian) in Sklada Nemčija/Evropa (Germany/Europe Fund) na Univerzi v Torontu. Raziskovalna skupina se ukvarja s fonološkimi značilnostmi slovenščine (npr. premični naglas, palatalizacija, soglasniška harmonija, končna nezvenčenost, fonološko pogojena alomorfija), kar vključuje posamezna narečja. Na oddelku se bodo mudili 22. in 24. junija, obakrat v pred. 209:
22. junij — Ljubljansko-torontska delavnica (predstavitev kanadskih študentk, profesorja in poglavja iz magistrskega dela Kaje Jošt, študentke na Oddelku za slovenistiko):
10.30–11.05 Zhiyao (Vivian) Che o palatalizaciji,
11.05–11.40 Fernanda Lara – Peralta o glasovnih vzorcih Šmartnega v Brdih,
11.40–12.15 Mia Sara Misic o nosni harmoniji v Mostecu,
14.00–14.35 Peter Jurgec o premičnem naglasu,
14.35–15.35 Kaja Jošt o sekundarnem naglasu.
24. junij: 18.00–19.30 predavanje Jožice Škofic o slovenskih narečjih.
Vabimo vas, da se udeležite vseh srečanj, posebej še delavnice. V petek, 24. junija, se jim ob 11h lahko pridružite tudi na sprehodu po Ljubljani (natančnejše podatke boste lahko dobili na delavnici v torek, 22. 6.). Srečanja bodo v glavnem potekala v angleščini, potrudili pa se bomo, da bodo kanadske študentke slovenščino dobile v ušesa (in Slovenijo, zlasti Ljubljano, seveda tudi v oči).