Tvorjenje in razumevanje besedil – VAJE

Vaje iz Tvorjenja in razumevanja besedil bodo ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob. 1.

Mojca Smolej