Ustni izpit pri predmetu Pogl. iz slovnice: slovarski vidik

Ustni izpit pri predmetu Poglavja iz slovnice: slovarski vidik bo v sredo, 13. 6., ob 9.00 v kabinetu 218a. Andreja Žele