Ustni izpiti iz Slovenske književnosti 19. stol. v ponedeljek

ustni del izpita pri prof. Bjelčeviču v kabinetu 217a:

13.00-14.00

Nina Štular

Blaž Šoba

Zala Podkrižnik

Špela Mehić

Hana Kastelic

14.00-15.00

Barbara Istenič

Petruša Golja

Janko Šali

Nina Šulc

plus študentke, ki so pisni del že opravile v prejšnjem roku.