Ustni izpiti (izpitni rok, 12. 6. 2018) pri izr. prof. dr. H. Tivadarju

Ustni izpiti iz Fonetike in fonologije slovenskega knjižnega jezika in Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije bodo v ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 12. uri v kabinetu 536c.

Ob 13.30 bo potem tudi možen ogled testov.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar