Vaje iz Starejše književnosti

Zaradi spremenjenega urnika bo Andraž Jež izvajal vaje za obe skupini hkrati in sicer v petek 20. oktobra in v petek 27. oktobra ob 10.30, obakrat v predavalnici 2.