Did. knjiž. – rezultati pisnega dela izpita (Žbogar)

Rezultati izpita iz didaktike književnosti

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18173512 delna ocena pisno LS zd (6)

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18153265 dobro (7) zd (6)

Vpogled v test je možen v petek, 28. 6., ob prehodnem dogovoru na moj službeni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar