Kompetence pri pouku knjiž. – rezultati pisnega izpita (Žbogar)

REZULTATI PISNEGA IZPITA IZ KOMPETENC PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

 

Vpisna št. Ocena Ocena vaj
18173394 prav dobro (8) opravil
18173458 prav dobro (9) opravil
18173172 prav dobro (8) opravil
18163266 odlično (10) opravil
18173459 prav dobro (8) opravil
18173523 prav dobro (9) opravil
18173355 prav dobro (8) opravil
18173555 odlično (10) opravil

Vpogled v teste je možen v petek, 28. 6., ob prehodnem dogovoru na moj službeni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar