Najavljanje izpitnih nastopov (Ped. praksa 1 za SLD)

Spoštovane študentke prvega letnika dvopredmetne pedagoške slovenistike, dragi študenti,

naj vas spomnim, da je potrebno izpitni nastop iz pedagoške prakse najaviti tri delovne dni vnaprej na moj fakultetni elektronski naslov. Pošljite mi naziv šole, kjer bo nastop (npr. OŠ Zofke Kveder), kraj (Medvode), učno temo in enoto (Ljudsko slovstvo, Pegam in Lambergar), razred (7.a), številko učilnice (12b), datum (12. 3.) ter točno uro nastopa (npr. od 7h do 7.45). (Prva ura se namreč lahko začne bodisi ob 7h, ob 7.10 ali ob 8.20.). Hvaležna bom, če me bo dežurni učenec znal pripeljati do učilnice, kjer bo nastop.

Želim vam uspešno prakso in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar