Rezultati pisnega izpita pri Besedotvorju slovenskega knjižnega jezika in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18161149 74 % (7)
18161221 82 % (8)
 18850352 komisija
18170317 94 % (9)
18991272 63 % (6)

Ustno:  v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 10. uri v kabinetu 210A (nekomisijski); v petek, 6. 9. 2019, ob 10. uri v kabinetu 218A (komisijski).

Ogled testov v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 11.30 v kabinetu 210A.

Saška Štumberger