Tvorjenje in razumevanje besedil – VAJE (E)

Vaje iz Tvorjenja in razumevanja besedil bodo ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob. 1.

Z vajami bomo pričeli 1. 3. 2018.

Mojca Smolej