Uvod v študij jezika

Študente obveščam, da bomo s predavanji začeli v sredo, 2. 10. 2019.

Lep pozdrav in na svidenje jutri.

Saška Štumberger