Dnevni arhiv: 3. 10. 2017

Ped. praksa za SL E (2.l.) – vabilo na sestanek

Spoštovani študenti 2. letnika pedagoške enopredmetne drugostopenjske slovenistike,

vljudno vas vabim na uvodni sestanek v zvezi z izvajanjem Pedagoške prakse pri DK, ki bo v ponedeljek, 9. 10., ob 18h v pred. 4. Praksa poteka v individualni organizaciji od začetka študijskega leta do sredine novembra. Letošnji dnevnik prakse bo v nekoliko popravljeni različici objavljen naslednji teden. Popravljeni bodo le datumi sestankov, obrazci ostajajo nespremenjeni.

Do snidenja vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

 

 

 

Izvajanje specialnih pedagoških predmetov (2. st.) v 17/18

IZVAJANJE SPECIALNIH PEDAGOŠKIH PREDMETOV V ŠT. L. 2017/18

(S POUDARKOM NA PREDMETIH S PODROČJA KNJIŽEVNOSTI)

 (izr. prof dr. Jerica Vogel, izr. prof. dr. Alenka Žbogar, zunanja sodelavka red. prof. dr. Boža Krakar Vogel)

DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI

ZIMSKI SEMESTER

 • Predavanja: Alenka Žbogar ob ponedeljkih od 18h do 19.30 (prva polovica semestra) v pred. 4 za:
 • SL 2 E, 1. letnik (15 ur),
 • SL 2 D, 2. letnik (15 ur),
 • PK 2, 2. letnik (Pedagoška praksa, 15 ur).
 • Seminar: Alenka Žbogar ob ponedeljkih od 18h do 19.30 (druga polovica semestra) v pred. 4 za:
 • SL 2 E, 1. letnik (15 ur),
 • PK 2, 2. letnik (Pedagoška praksa, 15 ur).

LETNI SEMESTER

 • Predavanja: Alenka Žbogar ob četrtkih od 12.10 do 13.50 (prva polovica semestra) v pred. Tob. 5 za:
  • SL 2 E, 1. letnik (15 ur),
  • SL 2 D, 2. letnik (15 ur),
 • Seminar: Alenka Žbogar ob četrtkih od 12.10 do 13.50 (druga polovica semestra) v pred. Tob. 5 za:
  • SL 2 D, 2. letnik (15ur).
 • Vaje: Boža Krakar Vogel ob četrtkih od 9.40 do 11h (prva polovica semestra) v pred. 209 za:
  • SL 2 E, 1. letnik (15 ur).

OPAZOVALNA PRAKSA PRI DIDAKTIKI SLOVENŠČINE

LETNI SEMESTER

 • Vaje: Boža Krakar Vogel ob četrtkih od 9.40 do 11h (druga polovica semestra) v pred. 209 za:
  • SL 2 E, 1. letnik (20 ur).

PEDAGOŠKA PRAKSA PRI DIDAKTIKI KNJIŽEVNOSTI IN DIDAKTIKI SLOVENSKEGA JEZIKA

ZIMSKI SEMESTER

 • Hospitacije, nastopi:
  • SL 2 E, 2. letnik (60 ur): individualna pedagoška praksa (okvirno od 21. 9. do 30. 10.), v individualni organizaciji, ime in priimek učitelja – mentorja, njegov enaslov, naziv šole, naslov šole pošljete na alenka.zbogar@ff.uni-lj,si, najave izpitnih nastopov 3 delovne dni vnaprej pošiljate Alenki Žbogar (za književnost) in Jerci Vogel (za jezik). Več o izvedbi prakse na sestanku v ponedeljek, 9. 10. ob 18h v pred. 4.

LETNI SEMESTER

 • Hospitacije, nastopi:
  • SL 2 E, 2. letnik (60 ur): individualna pedagoška praksa (okvirno od decembra do maja), v individualni organizaciji, ime in priimek učitelja – mentorja, njegov enaslov, naziv šole, naslov šole pošljete Jerci Vogel, najave izpitnih nastopov 3 delovne dni vnaprej pošiljate Alenki Žbogar (za književnost) in Jerci Vogel (za jezik). Več o izvedbi prakse na sestanku v ponedeljek, 9. 10. ob 18h v pred. 4.

PEDAGOŠKA PRAKSA PRI DIDAKTIKI (SLOVENSKEGA JEZIKA IN) KNJIŽEVNOSTI 1

ZIMSKI SEMESTER

 • Seminar: Boža Krakar Vogel ob torkih od 18h do 19.30 v pred. 4 za:
  • SL 2 D, 1. letnik (10 ur).

LETNI SEMESTER

 • Hospitacije, nastopi:
  • SL 2 D, 1. letnik (20 ur): okvirno od februarja do maja, v individualni organizaciji, ime in priimek učitelja – mentorja, njegov enaslov, naziv šole, naslov šole pošljete na alenka.zbogar@ff.uni-lj,si, najave izpitnih nastopov 3 delovne dni vnaprej pošiljate Alenki Žbogar (za književnost). Nastope spremlja tudi Boža Krakar Vogel. Več o izvedbi prakse na sestanku v ponedeljek, 9. 10. ob 18h v pred. 4.

PEDAGOŠKA PRAKSA PRI DIDAKTIKI SLOVENSKEGA JEZIKA (IN KNJIŽEVNOSTI) 2

LETNI SEMESTER

 • Hospitacije, nastopi:
  • SL 2 D, 2. letnik (30 ur): okvirno od decembra do maja, v individualni organizaciji, ime in priimek učitelja – mentorja, njegov enaslov, naziv šole, naslov šole pošljete Jerci Vogel, najave izpitnih nastopov 3 delovne dni vnaprej pošiljate Jerci Vogel (za jezik). Za informacije o izvedbi prakse spremljajte objave Jerce Vogel.

KNJIŽEVNOST ZA ŠOLSKO RABO

ZIMSKI SEMESTER

 • Predavanja: Alenka Žbogar ob petkih od 10.30 do 12h v pred. Tob. 2 za:
  • SL 2 E, 2. letnik (30 ur),
  • SL 2 D, 2. letnik (30 ur),
  • PK 2, 2. letnik (30 ur).
 • Seminar: Alenka Žbogar ob petkih od 12.10 do 13.40 v pred. Tob. 2 za:
  • SL 2 D, 2. letnik (15 ur, prva polovica semestra)
  • SL 2 E, 2. letnik (30 ur).

KOMPETENCE PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

LETNI SEMESTER

 • Predavanja: Alenka Žbogar ob ponedeljkih od 18h do 19.30 v pred. 4 za:
  • SL 2 E, 2. letnik (15 ur),
  • PK 2, 2. letnik (15 ur).
 • Seminar: Alenka Žbogar ob ponedeljkih od 18h do 19.30 v pred. 4 za:
  • SL 2 E, 2. letnik (15 ur),
  • PK 2, 2. letnik (15 ur).
 • Vaje: zaradi kadrovske stiske se v 17/18 ne izvajajo:
  • SL 2 E, 2. letnik (15 ur).

PEDAGOŠKA PRAKSA ZA PK 2

 • Predavanja iz Didaktike književnosti (15 ur): v zimskem semestru Alenka Žbogar ob ponedeljkih od 18h do 19.30 v pred. 4.
 • Seminar iz Didaktike književnosti (15 ur): v zimskem semestru Alenka Žbogar ob ponedeljkih od 18h do 19.30 v pred. 4.
 • Hospitacije, nastopi (50 ur): v letnem semestru okvirno od sredine februarja do konca aprila na partnerskih šolah, koordinira Alenka Žbogar, izpitni nastopi Alenka Žbogar.

 

Vsi predmeti, ki imajo predavanja, vaje in seminar v zimskem semestru, se začnejo izvajati v tednu od 9. 10. 2017 dalje.