Dnevni arhiv: 4. 10. 2017

Obvestilo za notranji izbirni predmet Digitalni jezikovni viri za slovenščino za drugi letnik 1. stopnje

Obveščamo vse študente 2. letnika, ki bi si za notranji izbirni predmet želeli izbrati Digitalni jezikovni viri za slovenščino, katerega nosilec in izvajalec je red. prof. dr. Marko Stabej (zaradi napake v VIS-u predmet ni bil ponujen), se lahko oglasite ali po e-pošti sporočite v tajništvo do konca meseca oktobra. Predmet Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika, pa se letos ne bo izvajal.

Literatura in mediji

K predmetu Literatura in mediji vpisanim ali zanj zainteresiranim študentom sporočam, da je tajnica našla prostor za izvedbo. To bo letos v zimskem semestru  predavalnica 209 c, in to ob sredah 17.10 do 20.10. S predmetom začnemo naslednjo sredo (11. oktobra) ob 17.10. Naslednje leto izvedbo spet prevzame nosilka predmeta Urška Perenič. — miran hladnik